John Verstrepen, Roelof van der Weg, Ben van de Laar – De projectmanager in transatie: op zoek naar de toekomst van projectmanagement

Het landschap van projectmanagement verandert grondig. Op sommige plekken wordt het vakgebied passé verklaard en mag de projectmanager het veld ruimen. Toch blijft er behoefte aan hulp en leiding bij allerhande projecten. Ik merk het dagelijks. Is dat erg, of juist uitdagend? John Verstrepen, Roelof van der Weg, Ben van de Laar en anderen schetsen in De projectmanager in transatie: op zoek naaar de toekomst van projectmanagement eerst het verleden. Hebben we als vakgenoten onszelf niet opgesloten in een paradigma van command & control, plannen en beheersen, alsof er pas vanaf de jaren ’50 van de twintigste eeuw projecten worden gedaan en je pas meetelt met een PMI of IPMA certificaat boven je bed? Het codificeren van projectmanagement in een Book of Knowledge (PMI) of competence baseline (IPMA) heeft geholpen in begripsvorming en afbakening, maar ook een gereedschapskist gegeven dat niet meer volstaat in de nieuwe werkelijkheid.

Ook Agile is geen Haarlemmerolie. Elk vraagstuk vraagt een eigen benadering. Het Cynefin framework van Dave Snowden (2005) helpt in kiezen. Best practices (PRINCE2, P3O, MSP, etc.) voor controlled environments, Scrum of geschaalde varianten ervan (SAFe, etc.) voor wat ingewikkelder vraagstukken. Value-based projectmanagement en de erkenning van wickedness in complexe situaties. Naast de ‘harde competenties’ zijn er ook de emotionele en zeer irrationele kanten van ons mensen. Inzichten van Daniel Kahneman, Manfred Kets de Vries en anderen gaan verder dan je ICB4 beschrijft.

Er zijn verschillende verschijningsvormen van projectmatig werken, accentverschillen per branche en dus ook verschillende richtingen voor de projectmanager van nu om zichzelf opnieuw uit te vinden, te oriënteren op een toekomst in het dynamische vakgebied.

Het boek kent naast bijdragen van verschillende auteurs, inspirerende verhalen uit de praktijk van projectmanagers, een verkennend onderzoek van Windesheim Honours College naar trends en scenario’s en literatuurlijst voor wie verder wil lezen. Herkenning en prikkel om kritisch naar het eigen vakgebied en de plek daarin te kijken. De projectmanager is niet dood, maar in transitie.

Zie ook: