Nicoline Mulder – 77 werkvormen voor projectmanagement

Het boek Value-based project management, dat gebaseerd is op het promotieonderzoek van Nicoline Mulder besprak ik in 2013. Het werd dat jaar gekozen tot boek van het jaar door de Orde van Organisatieadviseurs. Mooi, zou je zeggen. Maar praktijkbeoefenaars die in de leergangen Value-based project management aangaven meer handvaten te kunnen gebruiken, moesten wachten. Een verzameling van 77 werkvormen voor de 11 met elkaar verweven interventies in zogenaamde chaordische projecten (de Project’s Eleven) is er nu in boekvorm. 77 Werkvormen voor Projectmanagement zijn de praktische toepassing van chaordisch projectmanagement met het vorige boek als theoretische onderlegger.

Naast Nicoline Mulder droegen diverse HKU studenten en facilitators van de leergang bij aan één of meer werkvormen. Elk ervan wordt toegelicht, geïllustreerd of van tips voorzien waar je de benodigde materialen in de winkel of online kunt krijgen.

De binnenflap van de omslag laat zien welke werkvormen bij welke interventie horen, hoe lang ze duren en of je er een (externe, ervaren) facilitator voor nodig hebt. Ze variëren van vragenlijsten die je gaandeweg je project weer eens kunt raadplegen en beantwoorden tot meerdaagse multidisciplinaire interventies op Ameland om vage problemen te lijf te gaan. Projecten als De Oversteek in Nijmegen, NXP Semiconductors en nieuwbouw van silo’s en inzichten van HKU-studenten samengevat in one-liners, plus verwijzingen naar TED talks en websites, geven een verzorgde, handzame indruk.

Op de redactie van het verder leesbare boek (al een hele verbetering ten opzichte van het wetenschappelijke taalgebruik in het vorige) is wel wat af te dingen. Al lezend heb ik op allerlei plekken taalfouten ontdekt. En dan zal ik ze echt nog niet allemaal hebben opgemerkt. Boom Uitgeverij Amsterdam doet er wel een gratis e-book versie bij. Dat is wel attent.

Over de auteur

Nicoline Mulder heeft ruim ervaring in het begeleiden, trainen en coachen van projectmanagers en -teams. Met een achtergrond in de technische Bedrijfskunde en Psychologie weet zij individuele drijfveren en gedragspatronen moeiteloos te koppelen aan mechanismen en culturen van (project)organisaties. Haar voorkeur gaat uit naar het werken met mensen in een projectcontext, want: ‘in geen ander vakgebied is zo’n mooie combinatie te zien van dynamiek, drive en energie enerzijds en mooie resultaten, trotsheid en passie anderzijds.’ Nicoline Mulder prikkelt en stimuleert bij haar streven naar mooi projectmanagement.