Bert Hedeman & Roel Riepma – Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – IPMA D, IPMA C, IPMA B en IPMA PMO

9789401800648-480x600645 pagina’s vakliteratuur over de elementen van projectmanagement langs de lat van de laatste Individuele Competentie Baseline 4 (ICB4) van IPMA is geen leuk boek voor op vakantie, eerder in het kader van een certificeringstraject voor IPMA D, C of B en (relatief nieuw) PMO. Ik heb deze Nederlandse ‘bijbel’ voor projectmatig werken volgens de IPMA lijn dan ook maanden laten stofvangen op de ‘te lezen’ stapel. Een e-book neem je makkelijker mee in de trein. Van Projectmanagement op basis van ICB4 is overigens wel een e-book versie te koop.

Ten opzichte van de 29 competentie-elementen in de ICB4 wordt Selecteren en balanceren niet beschreven, omdat het element geen eindtermen bevat voor de IPMA/PMO examens. Voor de leesbaarheid hebben Bert Hedeman en Roel Riepma gekozen voor een introductie van projectmanagement (een contextueel element), gevolgd door de vaktechnische competenties volgens de projectlevenscyclus. De gedragsmatige competenties zijn in tweeën verdeeld: aansturen van jezelf en verbinding met anderen. Resteert nog een reeks contextuele competenties rond het doorvoeren van een verandering, interne en externe context.

Op een groot aantal punten zijn practices uit bijvoorbeeld PRINCE2 of de IS9000 en ISO21500 standaard verweven in het materiaal. Dat is goed voor de herkenbaarheid als je IPMA certificering nastreeft met één of meer specifieke methoden in je bagage. Wel valt op, dat een hexagon uit PRINCE2 niet naast het duivelsdriehoek en ijzeren vierkant wordt geplot (p.17). In de categorie ‘hoe zat het ook alweer’ vind je bondige uitleg met voorbeelden van bijvoorbeeld presedence charts, onzekerheidsanalyse en earned value analysis. De breedte van de gedrags- en contextuele competentie-aspecten biedt je ook uitleg over de Rationeel-emotieve therapie (RET), Johari diagram tot en met IFRS, EBITDA een samenvatting van Scrum, Kanban en Lean Six Sigma, of het inrichten van een PMO.

Zouden er echt vakgenoten zijn die zo breed onderlegd zijn, dat ze evenzeer thuis zijn in slip-charts (p.235), ontwikkeling van sociale netwerken (p.297), de denkhoeden van De Bono en mindmapping (p.396-397) als de 10 principes van de UN Global Compact (p.588)? Aan boekenwijsheid alleen heb je niet veel. Door trainingen en vooral praktijkervaring stoom je je klaar voor certificering. Mij verbaast het boek enerzijds door de veelheid aan onderwerpen en de herkenning, maar maakt het me ook benieuwd eens wat meer te lezen over specifieke onderwerpen. Bij de theorie-examens staat kennis echter centraal. Het boek claimt je daarvoor alle ingrediënten aan te bieden. Voor elk niveau (D, C, B, PMO) is aangegeven welke onderdelen gekend moeten worden.

Een uitgebreide definitielijst is beschikbaar op www.pmversie4.nl. Beloofde aanvullingen aanvullingen en toelichtingen zie ik een jaar na publicatie daar nog niet.

Over de auteurs

Bert Hedeman heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van project- en programmamanagement, waarbij 12 jaar bij een internationale bouwonderneming in binnen- en buitenland en enkele jaren bij een internationaal ingenieursbureau. Bert was tevens meer dan 12 jaar verbonden aan de universiteit als hoofddocent in proces- en programmamanagement.

Bert Hedeman is de eerste geaccrediteerde trainer voor PRINCE2 en MSP in Nederland. Hij is tevens een Certified Senior Project Manager (IPMA-B). Vanaf het begin was hij betrokken bij de IPMA-certificering in Nederland. Hij is één van de opstellers van de eindtermen van de nieuwe NCB3 en van de certificeringcriteria voor programmamanagers op niveau B en A. In de afgelopen jaren heeft Bert verschillende boeken geschreven over project- en programmamanagement (o.a. IPMA, PRINCE2, MSP).

In 1997 heeft hij met enkele partners Insights International B.V. opgericht. Recent heeft hij zijn aandeel in de firma verkocht en heeft hij samen met Hajati Wieferink Hedeman Consulting opgericht, een advies- en trainingsorganisatie op het gebied van project- en programma-management. Als partner bij Hedeman Consulting is Bert Hedeman verantwoordelijk voor implementatie en verbetering van project-, programma- en portfoliomanagement en het inrichten van PMO’s in organisaties enis hij assessor, coach en trainer in de methodieken Projectmatig Werken, PRINCE2, MSP, P3O, MoP en IPMA.

Roel Riepma (1960), bedrijfskundige, is zelfstandig gevestigd organisatietrainer en adviseur te Zwolle. Hij werkt vanuit de naam NZCHT. Voor hogescholen en bedrijven stelt NZCHT – vaak met een team – effectieve leerprogramma’s samen en voert deze uit. Mensen raken door de trainingen meer bij elkaar en actuele vraagstukken betrokken. Ook leren ze hun eigen rol en taak binnen het geheel effectief, efficiënt en vanuit eigen kracht op te pakken. Door de persoonlijke en omgevingsgevoelige aanpak ontwikkelen mensen, teams en organisaties zich op een positieve manier.

Zie ook: