René Dings – Over straatnamen met name: waarom onze straten heten zoals ze heten

Ruimtelijke ordening en taalkunde ontmoeten elkaar in dit boek. René Diengs schreef al diverse blogs over de historie en statistiek van straatnamen en maakte een compilatie in Over straatnamen met name: waarom onze straten heten zoals ze heten. Hoofdstukken werden herschreven, nieuwe elementen toegevoegd. René weet de weg in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), etymologie en de plaatsnaamboeken die verschillende gemeentes hebben uitgegeven. Het resultaat is een indrukwekkende verzameling nutteloze feiten, wist-je-datjes, achtergronden en staatjes. Diengs doorkuist het hele land, maakt soms uitstapjes naar België en Duitsland, maar belicht primair de manier waarop gemeentes straatnamen toekennen, koppelen aan historie, thema of personen. Er is logica, willekeur, foutief taalgebruik, trots op vernoeming (Anton Geesink), weigering om mee te werken (Van Kooten & De Bie), het direct na een geboorte van een prins of prinsesje vernoemen van een grasveld of parkje tot plantsoen of park. Ik vond de taalkundige achtergronden bij bijvoorbeeld Kijfhoek en Grift, en het antwoord op de vraag hoe de straatnamen in de Nederlandse versie van Monopoly gekozen zijn interessant. Diverse hoofdstukken lijken een herhaling van zetten. Het verraadt welke blogs zijn hergebruikt. Betere eindredactie had hier geholpen en geresulteerd in een iets compactere, boeiender eindresultaat. Over straatnamen met name is geen boek om in één ruk uit te lezen, maar regelmatig eens een paar hoofdstukken uit te pakken. De volgende keer dat je in een nieuwbouwwijk de weg zoekt of wandelend om je heen kijkt, let je geheid beter op de straatnamen en de structuur van de wijk of het wegennet.

Over de auteur

René Diengs is dol op taal, geschiedenis en nutteloze feitjes. Die drie dingen komen heel mooi samen in de wereld van de straatnamen. Hij is lid van de Straatnamencommissie van Delft en schrijft regelmatig artikelen over straatnamen op www.overstraatnamen.nl. In 2010 verscheen van zijn hand Weg om legging, waarin hij opmerkelijke anekdotes en verrassende overpeinzingen verzamelde over onjuist spatiegebruik.