Verslag Projectmanagement Parade 2017

De 13e editie van de Projectmanagement Parade is voor het eerst in Den Bosch en dus niet meer in NBC Blokhoeve in Nieuwegein. Doorgaand op de visie van IPMA NL, Betere projecten voor een betere wereld, ligt de nadruk ditmaal op het verschil maken als team! Hoe kun je als team meer dan de som der delen zijn? Waarom is diversiteit belangrijk en hoe creëer je dat? Welke rol speelt sturing en macht? Is de gekkozen methode afhankelijk van het team, of andersom? Fred Bons opent Projectmanagement Parade 2017De filedruk ‘s morgens rond Nijmegen valt me mee. Zodoende ben ik om 8.10u al bij het 1931 Congrescentrum naast de Brabanthallen, een omgebouwde veemarkthal; de bouwstijl herken ik van de IJsselhallen in Zwolle. Ik kan om 8.30u onder het genot van koffie nog een conference call voor m’n werk doen, praat bij met ITDS consultant en Scrum master bij ABN AMRO Bank Jordy Aaldering – hij gaat vanmiddag zelf als kersvers IPMA Young Crew bestuurslid een sessie over de future proof project manager faciliteren – en duik daarna met een eigen programma gekozen uit de zo’n aangeboden 30 sessies de Parade in.

Keynote The power of inclusion

Jitske Kramer tijdens haar keynote Projectmanagement Parade 2017Jitske Kramer (Corporate Anthroplogist, The Culture Academy / Academie voor Organisatiecultuur) zoekt naar ‘strong tribes’ die ‘safe for diversity / ready for change’ zijn. Die vind je echt niet alleen in Afrika, waar ze voor haar studie onderzoek deed, maar ook in het bedrijfsleven. Al luisterend gaat het me dagen. Ik heb een boek van haar. Inderdaad, Normaal is anders! las en besprak ik in 2009. De kernboodschap van toen,  “Een cultureel intelligente manager heeft het vermogen om de culturele diversiteit in een team tot een kracht te maken door het potentieel aan creativiteit te benutten.”, is onveranderd. Een gedeelde passie, waar kracht en liefde samengaan, besef is dat cultuur specieke, unieke antwoorden geeft op universele vragen en daarmee een wapen is om mensen op te nemen of buiten te sluiten.

Diversiteit brengt spanning. Verschillende gezichtspunten kunnen je team of organisatie verrijken. En anders dan met de mond belijden dat je organisatie open staat voor iedereen, kun je toetsen of en welke principes voor insluiting (dans je mee?) gepraktiseerd worden. Jitske laat ons met verschillende beats luisteren en voelen wat tempo en sfeer doet met bijvoorbeeld een vergadering.

Ik ben in Den Bosch. Wel prettig dat rond koffietijd er (kleine) Bossche bollen worden geserveerd!

Agile werken, de enige weg en een utopie

Dory Reiling (Senior Rechter en Product Owner, Digitalisering van de Civiele Rechtspraak) en Saskia Giebels (projectmanager bij KWD Resultaatmanagement) leggen in een sessie uit dat digitalisering van de procesgang rond rechtspraak in Nederland steeds meer agile gewerkt kan worden. Interactief met publiek een volle break out zaal worden aspecten als leren van ervaringen, mandaat van de productowner, mogelijkheden van een minimum viable product en de mindset van het team verkend.

Het Karakter- en competentieprofiel van “Wicked” Leiderschap

Leiderschapskwaliteiten verkend in open theater Projectmanagement Parade 2017Liesbeth Rijsdijk (Directeur Externe Relaties en Internationalisering), Maike de Bot (Onderzoeker – Business Media & Recht), María García Álvarez (Onderzoeker, Windesheim Honours College) hebben het Open Theater als podium. Tientallen projectmanagers helpen het drietal met een inventarisatie van leiderschapskwaliteiten op twee borden:

  • het te lijf gaan van ‘tamed problems’ en ‘wicked problems’.
  • het acteren als (toekomstig) projectmanager, portfoliomanager of programmamanager.

Leiderschap voor tamed en wicked problems Projectmanagement Parade 2017Wat we zagen is, dat het onderscheid in de eerste opzet makkelijker te maken is. Leiderschap lijkt wat minder specifiek per rol in te vullen te zijn. In de individuele competence baseline die IPMA hanteert, momenteel ICB 4, hebben de Windesheim docenten alleen naar Leiderschap gekeken. Terecht dat vakgenoten wijzen op het veelvoud aan competenties die nodig zijn om projecten en dergelijke te kunnen leiden. Behoefte aan verder opblazen van de baseline met nog meer competenties heeft het publiek niet. Het blijft spelen met begrippen, betekenis geven aan (gewenst) gedrag en proberen te duiden wat nu succesfactoren zijn rond projectmatig werken. Staat de persoon centraal of de context?

En daarmee is een inventarisatie als die van vandaag wel input voor verder literatuur- en praktijkonderzoek.

Inventariseren leiderschapskwaliteiten Projectmanagement Parade 2017In plaats van de workshop Verbindende weerstand te bezoeken praat ik bij met Rob Evers en Beverly Pasian naast privé onderwerpen over Robs nieuwe workshop en training rond diep werken, de parallellen tussen lange afstandswandelen en projectmanagement, één van mijn eigen side projects om in boekvorm uit te schrijven.

Een Brabants worstenbroodje (sinds maart 2017 immateriaal erfgoed bij UNESCO) is het aanknopingspunt met een Australiër in gesprek te raken. Hij bezoekt de deels parallel met de Projectmanagement Parade gehouden tweedaagse Diversity in Project Management conference. Wat ik normaal vind (water, groene weiden), is voor hem zo bijzonder aan Nederland. Wat ik een klein dorp noem (Balkbrug, 4.000 inwoners) is voor hem reusachtig (hij woont in een 300 inwoners tellend dorp tussen Canberra en Sydney). Normaal is anders!

Agile? Geef mij maar een ISO-team: ‘Together Everyone Achieves More’

Rommert Stellingwerf en Ben Bolland Projectmanagement Parade 2017Rommert Stellingwerf (Co-Leider, Interessegroep ISO voor projecten) en Ben Bolland ( Transparantie & Versimpel Regisseur, Het Bevon Gilde) benutten in de lunchpauze de kans om de ISO standaards rond projectmanagement (21500 serie) te spiegelen aan Agile aan de hand van 5 stellingen.

De ISO standaards beogen in eerste aanleg een gemeenschappelijk begrippenkader en graadmeter voor volwassenheid in het vakgebied te geven. In organisaties waar het primaire proces aan allerlei ISO normen moet voldoen, lijkt de set aan ISO standaards voor projectmanagement toegevoegde waarde te hebben. In andere organisaties is het verwachte ontvangst of inbedding van deze standaards in het kwaliteitsmanagementsysteem waarschijnlijk lauwer.

Keynote: D&I in projects at Shell

Michelle van der Duin (Global Skillpool Manager Project Engineering/Project Services, Shell Projects & Technology ) mag de keynote na de lunch verzorgen. Helaas is dit geen keynote, maar een voorgelezen politiek correcte bedrijfspresentatie met de nadruk op bedrijfsbeleid rond diversiteit en inclusiviteit. Er wordt bij Shell actief gestuurd op participatie van en veilige omgeving bieden aan minderheden (vrouwen, gehandicapten, LBGT, etc.), niet alleen in het westen, maar wereldwijd. Wel is de toegevoegde waarde aan het bedrijfsresultaat, groei, belang van aandeelhouders een belangrijke voorwaarde.

Met een (vrouwelijke) projectmanager naast me bespreek ik hoe opvallend het is, dat ook vandaag alleen vrouwen in de zaal reageren met vragen aan de spreekster en hoe effectief actief sturen op positieve discriminatie nu is. De middelmatig presterende blanke man lijkt het slachtoffer.

Team maturity

Peter Storm doceert Projectmanagement Parade 2017Helaas ben ik niet op tijd (lees: vóór het einde van het Shell verhaal) weggelopen naar de sessie How ‘slow thinking’ can speed up a diverse project team. Ik schuif daarom aan bij Peter Storm en Rob Evers. Zij verdelen hun drie kwartier in 2 presentaties, of beter gezegd: updates van eigen onderzoek en ervaringen rond het indvidu en het team.

Evers benadrukt dat een goed getraind team begint bij mentale hardheid, fitheid, concentratievermogen, etc. van een individu. Lessen uit de krijgsmacht toegepast op werken in teams in de burgermaatschappij. Evers beveelt Diep werk – werken met aandacht in een wereld vol afleiding van Cal Newport (‘de superkracht vcan de 21e eeuw‘, aldus de auteur) aan.

Peter Storm doceert uit de onderzoeken naar teamleren en stipt wat ervaring bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam aan en de frappante keuzes van ervaren bergbeklimmers op de Mount Everest in 1996 (niet 1997, zoals Storm in zijn slides laat zien). Een en ander komt wat ‘bij elkaar geraapt’ over, de slides zijn op 5 meter afstand al niet meer leesbaar en een enkele boodschap ontbreekt. Twee veteranen op training- en onderzoeksvlak zouden beter moeten kunnen.

Een broodje haring in de pauze, bijpraten met projectmanagers van Delta Lloyd, Capgemini, TNO en zelfstandigen in het vakgebied, een prima combinatie.

LEAN team, Dream team!

LEAN team dream team bij MSD Projectmanagement Parade 2017Is een duopresentatie in drie kwartier al link (toch zijn er maar weinigen die vandaag alleen het podium pakken), met z’n drieën heb je al helemaal goede afspraken nodig. Toch lukt dat Marc Heilen (Area Director cEU Global Engineering Solutions, MSD), Cok van Schooten (Senior Project Manager, Royal HaskoningDHV) en Anton Raap (Directeur, Floriaan) in hun uiteenzetting van het brandmelding installatieproject in de panden van MSD in Oss heel aardig.

LEAN vertaald naar projecten van Rudy Gort, een combinatie van Big Design Upfront, V-model, vertrouwen kweken bij contractors, samenwerken, delegeren waar mogelijk en tegelijk voldoen aan strikte kwaliteitseisen, vertaalt zich bij MSD in een succesvol project, waarbij iedereen plezier heeft. Succesfactoren zijn het klein houden van een team, transparantie, verantwoordelijkheid nemen, focus op klantwaarde en first time right!

Vraagt aan het eind iemand in de zaal of LEAN nu tegenover Agile, in de beperkte betekenis van Scrum, staat. Dat LEAN een van de bases is voor allerlei agile methoden en aanpakken, was blijkbaar ontschoten. Met hart en ziel, dat zo mooi in het huis van LEAN werd geprojecteerd, is de dag afgerond. De passie en kracht van Kramers keynote zichtbaar in een team dat in een farmaceutisch bedrijf vol historie en company pride (nog altijd: ‘het voormalige Organon’) in samenwerking met mensen van diverse komaf, expertises en belangen tot successen leidt, ruim binnen de kaders van scope, tijd, geld, kwaliteit, risico’s en benefits.

Om 16.30 laat ik de 3e keynote Growing potential in high performing teams schieten. Ik moet voor een avondtraining naar Capgemini in Utrecht, maar kijk buiten nog eenmaal achterom op een geslaagde dag, waar ik wel meer focus op het thema teams had verwacht.

Veemarkt #architectuur in bijzondere congreslocatie voor Ipma Projectmanagement Parade vandaag #pmparade

A post shared by Henk-Jan van der Klis (@hjvanderklis) on