Jacques Pijl – Strategie = Executie: Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren in een nieuwe tijd

De organisatieadviseurs van Turner hebben de succesfactoren van moderne strategie-executie en innovatie onderzocht. In de afgelopen 2 jaar ruim 60 bestuurders, professionals en ondernemers geïnterviewd. Meer dan 60 casussen en 300 relevante boeken en artikelen werden bestudeerd en geanalyseerd. Alleen een strategie uitdokteren zonder aan executie toe te komen is luchtkastelen bouwen. Executie zonder strategie is een kip zonder kop. Voor de executie van een strategie ziet auteur Jacques Pijl met zijn collega’s een enabler om continue verbetering en doorontwikkeling van bestaande verdien- en bedrijfsmodel, operational excellence mogelijk te maken. Maar ook twee andere typen veranderingen: fundamentele vernieuwing van het bestaande verdien- en bedrijfsmodel, en fundamentele en digitale innovatie, een geheel nieuw verdien- en bedrijfsmodel. 80% van je tijd en energie en middelen zou je moeten steken in de executie. De 20% voor uitwerken van een strategie is daarmee beperkt, maar cruciaal.

Om de benodigde vaart erin te krijgen en te houden, beschrijft Strategie=executie een viertal versnellers, elk met een viertal bouwstenen, twee harde en twee zachte factoren. Het boek legt deze structuur helder uit, geïllustreerd met succesvolle toepassingen, nieuwswaardige mislukkingen en veel achtergrondinformatie om je route naar succes te plannen. Er is aandacht voor de innovatieve, disruptie, veranderkundige kant, maar ook voor de mens- en bestuurlijke aspecten. De samenhang en toepassing van allerhande methoden, raamwerken en aanpakken zijn op waarde geschat. Het boek is niet voorschrijvend richting één specifieke aanpak of belofte van instant succes. Wel biedt Pijl een rijk gevulde gereedschapskist om de wereld van blauwdrukken, stippen op de horizon via programma- en projectmanagement tot minimaal levensvatbare producten en het nieuwe normaal te brengen.

Van het lijvige en hard cover boek zijn de eerste 263 pagina’s het hoofdwerk. Daarna volgen 18 bijlagen in 90 pagina’s, van 12 competenties van de moderne leider en 16 zinvolle en tijdloze modellen voor strategie-analyse en -bepaling tot een set van 25 KPI’s en 32 startup metrics, factsheets, werkformats en een selectie van 150 quotes van geïnterviewden. Het boek heeft een hoge informatiedichtheid, rustig lezen dus, desnoods herhaald om de oproep werk te maken van strategie-executie echt te pakken.

 

Over de auteur
Jacques Pijl (1968) werkt al ruim twintig jaar intensief samen met bestuurders en teams van toonaangevende organisaties om kritische vraagstukken van strategie-executie en innovatie op te lossen. Hij begeleidt grootschalige transformaties en chirurgische interventies in de private en de (semi-)publieke sector. Jacques is directeur van adviesbureau Turner, thoughtleader en veelgevraagd spreker over strategie-executie en innovatie. Eerder schreef hij de bestseller Het nieuwe normaal.

Ik heb een exemplaar van het boek gekregen van Turner, omdat ik heb ingestemd dit boek te reviewen.