Geniet van het Licht van Kerst

      No Comments on Geniet van het Licht van Kerst

De kerstgroet van dit jaar heb ik verwoord als ‘Geniet van het Licht met Kerst, alle goeds voor 2017‘. In de tijd dat het aantal gelovigen even groot is als niet-gelovigen in Nederland en de ‘ware kerstgedachte’ lijkt te verliezen van 3FM Serious request, Top 2000, aanslagen en de volgende reorganisatie. Met Kerst hackt God onze taal, schreef een pastor vorige week in Trouw. De strijd tussen duisternis en licht, het vanaf 21 december weer lengen van de dagen en de overtuiging dat het licht het van het duister wint zijn onze menselijke uitdrukkingen, onze manier om betekenis te geven aan wat we diep van binnen zeker weten of z’n minst blijven hopen.

Het gesproken woord als ultieme life hack

Jezus Christus, het kind in de kribbe, dat er in de stal zo rustig bij ligt, zegt over zichzelf 3 decennia later: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” (Johannes 8 vers 12) en “Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mijn gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Ik weet dat opdacht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.” (Johannes 12 verzen 46-50).

Een verlicht hart

Paulus, een fervent vervolger van de aanhangers van Jezus Christus, zag letterlijk een verblindend licht, voordat hij zijn leven radicaal omgooide en Christus zelf ging volgen (Handelingen 9). In een brief aan medegelovigen schrijft hij: “Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwiille van hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal het licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.” (2 Corinthiërs 4 verzen 5-6).

De Lichtbron

Een secretaresse vroeg vorige week aan een Indiase collega of hij een iets als Kerst viert. Nee, het Hindoeïsme heeft geen equivalent. Boeddhisten zoeken via meditatie verlichting (begrijpen, ontwaken) in zichzelf, een lange weg zonder viering van een geslagen mijlpaal 2 millennia geleden. Googelen op ‘moslim verlichting’ levert als resultaat pogingen het westerse begrip van (wetenschappelijke en politieke) verlichting bij moslims aan de man te brengen. Als de duisternis je omklemt, kun je maar beter eerst naar de Lichtbron en met Hem, Jezus Christus, kennismaken. Dat is wat de ‘wijzen uit het oosten’ deden toen ze de nieuwe ster zagen stralen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.” (Mattheüs 2 vers 2).