Wanneer en hoe kan Scrum@Scale helpen om agility in je organisatie te verspreiden?

Het opschalen van de goede ervaringen met Scrum kan langs diverse assen:

 • schaal: het aantal te coördineren teams vanwege de toegenomen complexiteit van projecten.
 • distributie: het aantal locaties waarop met Scrum gewerkt wordt in een organisatie;
 • verzadiging: het vervallen van silo’s, verdere rijping van het imbedden van Scrum principes en technieken in de organisatie.

Jeff Sutherland, één van de grondleggers van het Scrum raamwerk, moet de laatste jaren in antwoord op vragen van groeiende of grote organisaties aan de slag. Eén van de denkrichtingen is die van Scrum@Scale, ontwikkeld bij Scrum.inc en tegenwoordig met Sutherland zelf meegegaan naar Scrum.org. Sutherland betoogt, dat Scrum zelf een modulair raamwerk is, zodat op de diverse onderdelen geschaald kan worden. Je zult met jouw organisatie maar Spotify of Autodesk achterna willen… Jouw organisatie is echter niet een andere. Zelf blijven nadenken en keuzes maken dus waar je je aandacht aan geeft voor hergebruik en uitbouwen van je Scrum ervaringen.
scaling scrum modular framework
Zit je probleem bij release management, team aansturing of juist het voortraject om vanuit ideeën naar oppakken in ontwikkelteams te komen? In 2014 introduceerde Sutherland Scrum @ Scale en sprak erover op conferenties.

Modules in het raamwerk, waarop geschaald kan worden

De op het oog minimale uitbreidingen van het raamwerk zitten in de modules:

 1. team-level Scrum process met als doel de flow van voltooid en op kwaliteit getoetst werk te vergroten, de velocity elke sprint hoger te krijgen en op zo’n manier te werken, dat teams duurzaam te werk gaan.
 2. strategic vision met als doel een groter plaatje, een organisatorische context te geven van de productontwikkeling. Waarom is de organisatie er? Wat doet ze wel en wat bewust niet? Zorgdragen voor oppakken van signalen van de markt om zo de visie te blijven afstellen om zo concurrenten vóór te blijven.
 3. backlog prioritization om nog nadrukkelijker de volgorde van producten, features en diensten die geleverd moeten worden te bepale. Reflecteer op de waardecreatie, mitigeren van risico’s en de interne afhankelijkheden in de volgorde op de backlog.
 4. backlog decomposition & refinement met als doel te komen tot een stuk te ontwikkelen functionaliteit dat door één team in één sprint onafhankelijk van andere teams gerealiseerd kan worden.
 5. release planning met doel voorspelbaar te worden wanneer key features en capabilities geleverd kunnen worden. Verwachtingen scheppen bij stakeholders en hun input meenemen in het bijwerken van prioriteiten.
 6. release management met doel integratietesten, overall kwaliteit en het proces om geolied afgeronde producten naar gebruikers te brengen. Dat kan gebaseerd op deadlines, een dienstregeling of waarde.
 7. feedback met doel echt wat te doen met terugkoppeling van gebruikers van het product.
 8. continuous improvement and impediment removal met als doel de doorstroom van werk en onderhanden producten te verbeteren, aandacht te vragen en te krijgen van de managementniveaus die ertoe doen om de benodigde verbeteringen mogelijk te maken.
 9. cross-team coordination met als doel gelijke processen over meerdere onderling gerelateerde teams te coördineren, onderlinge afhankelijkheden te besturen, zodat ze geen impediments worden en het stellen van normen en aanwijzingen om consistente resultaten te leveren door alle betrokken teams. Denk niet meteen aan hiërarchie, maar onderlinge verbanden. Denk aan mogelijke inrichtingen als gildes (guilds), stammen (tribes) of communities of practice (CoP).
 10. metrics and transparency om beslissers de juiste informatie te geven, feedback cycli te verkorten om overcorrectie te vermijden en dit alles met minimale extra inspanning van de kant van teams, stakeholders of leiders.

Scrum at Scale is een contextgevoelige taal, geen kookboek

Scrum@Scale is geen kookboek, geen one size fits all, maar meer een set aandachtspunten die je naar eigen inzicht, gebruikmakend van voorbeelden van andere organisaties, invult binnen jouw eigen context. Scrum at Scale voorziet in een taal om scaling issues in samenhang te bespreken.