Waarom ik geen bankierseed afleg

      1 Comment on Waarom ik geen bankierseed afleg

afleggen eed of belofteDe titel klinkt als vloeken in de kerk, terwijl ik eind 2012 toch zelf het 3e besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO3) met daarin de ‘eed of belofte’ heb geïmplementeerd bij één van de grootste financiële dienstverleners. Er was in eerste aanleg veel om te doen. Helpt een eed of of belofte de financiële sector weer aan het vertrouwen? Moest de van oorsprong als bankierseed gelanceerde verzameling volzinnen nu door alle in de sector werkzame mensen worden uitgesproken? Ook de schoonmaker en de receptioniste? Alleen internen of ook externen?

Eind 2014 is e.e.a. in een ministeriële regeling aangescherpt. En hoewel ik sinds 2013 geen werkdag uit de financiële sector ben weggeweest, kreeg ik pas een uitnodiging bij Nationale-Nederlanden voor half januari 2015 om voor het eerst de eed of belofte af te leggen. Je stemt in met de voorgeschreven onderwerpen:

  • het integer en zorgvuldig uitoefenen van de functie;

  • het maken van een zorgvuldige afweging tussen de belangen van partijen die bij de onderneming betrokken zijn, in het bijzonder die van de klanten en de maatschappij;

  • het centraal stellen van het belang van de klant;

  • het naleven van wetten, reglementen en gedragscodes; en

  • het behouden en bevorderen van het vertrouwen in de financiële sector

die binnen het bedrijf verder ‘gezicht’ hebben kunnen krijgen in beleid, waarden of principes. Voor de mensen die bij een bank werken, geldt bovendien tuchtrecht. Dat was eind 2012 één van de gevoelige onderwerpen in de breedte van de branche te accepteren. Wat zijn de consequenties van overtredingen?

Zweren of beloven?

Bij de ceremonie in januari viel me op, dat een kleine minderheid koos voor het afleggen van de eed, waarbij de instemming woordelijk ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ moet zijn. De eed wordt vaak als confessionele vorm aangeduid. Een vaak als seculier betiteld alternatief is de belofte, waarbij je ‘Dat verklaar en beloof ik’ aangeeft. De eerste formulering doet deken aan de troonsbestijging van onze vorst(in) en het God om hulp vragen bij het nakomen van onze belofte gestand. Klink christelijk toch? En waarom doe ik dat dan niet? Wel, in mijn Bijbel staat een eenvoudige instructie.

“Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.” (Jacobus 5 vers 12)

Wat ik beloof, dat moet ik doen. Helemaal zelf. En dus is de belofte in de financiële sector een serieuze zaak met eigen verantwoordelijkheid.

Donderdag 11 februari 2016 was ik opnieuw aan de beurt, nu bij ABN AMRO Bank. Daar werd de optie ‘eed’ gebracht als: “Als je in God gelooft en wilt zweren, dan…”. Het eerste wel, het tweede dus niet. Ik was die dagen het boek Resilient: Your Invitation to a Jesus-Shaped Life van Sheridan Voysey aan het lezen. De Bergrede van Jezus Christus vormt de rode draad van het boek. Jakobus heeft het van een bekende:

“En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de tgroon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.” (Mattheüs 5:34-37)

Als externe kom ik bij diverse financiële dienstverleners. Ik krijg dus nog meer kansen beloften te doen, ze na te komen en zo bij te dragen aan een betere financiële sector.