Wandelen in Overvecht, Zuilen en Lombok, binnenstad Utrecht omsingeld

Zicht op singel vanaf Van Asch van Wijkkade UtrechtAls passend sluitstuk van 2015 een aantal nog niet gelopen stukken uit de gids Wandelen buiten de binnenstad van Utrecht. Voor deze wandeling parkeer ik Oudejaarsdag de auto in Overvecht-Noord aan de Pretoriadreef.

Utrecht Overvecht –  Singels – Lombok – Molenpark (10km., etappes 8, 1, 4 uit gids)

Na zonsopgang beweegt Utrecht Overvecht al direct. Marktlui verkopen hun spullen aan de Seinedreef. Hardlopers maken hun vroege ronde op de fiets- en wandelpaden door de groene wijk. Aan de Lauwerecht kruis ik de Vecht voor het eerst vandaag en neem een (onbedoeld) ommetje door het Noordse Park achter het Wellantcollege Utrecht. Dan gaat het langs de Vecht verder tot bij de Weerdsluis en het Nijntjeplein om de route langs de singels om het stadscentrum te volgen.

Zicht op Dom vanaf Vecht brug Draaiweg UtrechtJoggers in allerlei kleuren en snelheden bepalen het straatbeeld langs de Weerdsingel, het Zocherpark en Park Lepelenburg. Simpel het water volgend kom ik door de poort van Manenburg en het Sterrenburg op de Catharijnesingel. Rechts de smalle straatjes als Brouwer- en Tuinstraat, de Geertekerk en het witgepleisterde Grand Hotel Karel V. Aan de overzijde van het water de hoofdgebouwen van NS en Prorail in het Moreelsepark.

Utrecht Ulu Camii Moskee Moskeeplein Utrecht LombokTot in 2019 wordt Winkelcentrum Hoog Catharijne opgeknapt. De enorme DE koffiekop die de automobilisten op de Catharijnesingel prominent in beeld hadden, heeft nu een plek naast de V&D gekregen. Het water stroomt er weer. Ik neem de Daalsetunnel onder de spoorlijnen door. Achter de Ulu Camii Moskee in de winkelstraten van Lombok is het winkelaanbod toegespitst op de migrant uit het Midden-Oosten. Langs de Leidse Rijn pak ik de Leidsekade naar Molen De Ster om in het Molenpark een eerste maal te rusten.

Molenpark – Oog in Al – Lombok – Elinkwjk (10km, etappes 4, 5, 6 uit gids)

Het stapt lekker door langs het water. Bij de Abel Tasmanbrug steek ik over, passeer de Rijksmunt. De Muntbrug, een draaibrug, is voor onderhoud verwijderd. Via de tijdelijke brug steek ik het Merwedekanaal over om het Park Oog in Al in te duiken. Deze groene long ten noorden van de Leidse Rijn volg ik langs de Richard Wagnerlaan. Anders dan bij het Landelijk Missionair Festival zie ik het voormalige Dr. A.J. Matthijssen hospitaal, waarin nu het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland is gehuisvest, nu van de achterzijde.

Zicht op Douwe Egberts fabrieken vanaf Merwedekanaal UtrechtHet Amsterdam-Rijnkanaal volg ik tot bij het Soia-Strand Oog in Al, waar het Merwedekanaal in het Amsterdam-Rijnkanaal uitkomt en je uitkijkt op de Douwe Egberts fabrieken. Langs het oudere kanaal en dus Kanaalweg terug tot de Spinozaweg, waar spreuken van deze Joodse geleerde in het viaduct staan opgetekend. Aan de overzijde van het kanaal langs de Keulsekade verder tot waar een stuk van de Oude Rijn begint. Langs de Tanimbarkade is flink aan stadsvernieuwing gedaan. Ik steek de Vleutenseweg over en ga door het Majellapark naar de gelijknamige parochiekerk. De huizenbouw heeft in elk wijkdeel z’n karakteristieken. Aan de Vleutenseweg is het nog tuindorp, aan de Cartesiusweg typische jaren ’30 woningen, zoals ik in Deventer zelf bewoond heb in mijn jeugd. Tussen de Cartesiusweg en het Julianapark ligt een kleine arbeiderswijk uit het begin van de 20e eeuw. De Elinkwijk aan de andere kant van het park is weer een tuindorp met gevarieerde huizenbouw en kleuren.

Bij de Demka spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal volg ik het water weer tot de groene zone tussen de Elinkwijk en Prins Bernardplein. In het zicht van de Abi Bakr Moskee rust ik een 2e maal.

Elinkwijk – Vechtplantsoen – Overvecht (8,5km, etappes 6, 8 uit gids)

Abusievelijk gesloten prostitutie-arken Vecht aan Zandpad Utrecht OvervechtDe paden door het Springerpark brengen me in het Vechtplantsoen. Navigeren is makkelijk. Volg het water tot de rode brug (Loevenhoutsedijk), steek het water over en loop terug. Onderweg sloop van oude flats, nieuwbouw, een (gesloten) Joodse begraafplaats en de ‘abusievelijk gesloten’ woonarken / peeskamers van de tot 2013 aan het Zandpad geconcentreerde raamprostitutie in de stad. Ik vraag me af wanneer de arken weggehaald worden en het straatbeeld ontdaan wordt van parkeervakken voor hoerenlopers en keervakken voor auto’s.

Het Vechtzoompark biedt links zicht op oude boerderijen langs de Vecht, rechts de hoogbouw voor bejaarden in Overvecht. Langs de Klopvaart tot de groene long dwars door de wijk die naar het Gagelpark leidt. Nog één slinger om de bebouwing heen en ik sta weer op de Pretoriadreef.