Niet eten en drinken, maar gerechtigheid en vrede en blijdschap

kerstmaaltijdTussen de maaltijden door is het lastig deze dagen scherp te hebben waar het bij Kerst om gaat. Is de baby in een voerbak in een stal nu zo belangrijk? Of gaat het om de wens om vrede? Is het licht, dat van duisternis wint, voorbij de kortste dag?

De profeten honderden jaren vóór de geboorte van Jezus Christus wisten dat Hij de Koning zou zijn, een nazaat van de beroemde Koning David. Zou deze koningen de bevrijding brengen? Het volk verlossen van onderdrukkers? Waar Zijn Koninkrijk om draait, liet Jezus Christus eenmaal volwassen geworden praktisch (genezing, bevrijding, etc). en in figuurlijke taal zien. Voor zijn leerlingen nog altijd cryptisch, laat staan voor de mensen op meer afstand. En toch zit er een duidelijke lijn in vanuit dezelfde profeten naar wat Jezus liet zien en wat nog veel meer werkelijkheid gaat worden.

Paulus, die aanvankelijk de leerlingen van Jezus Christus fanatiek vervolgde en gevangen zette, ontmoette Jezus Christus en zag eindelijk het licht. Later schreef hij aan de volks- en geloofsgenoten in Rome – ook 2.000 jaar geleden veel aandacht gevend aan eten en drinken – het volgende:

“In het Koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om de rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest. God waardeert het als wij op deze wijze Christus dienen en de mensen zullen dat ook waarderen. Wij moeten dus doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken.” (Romeinen 14 verzen 17-19)