Ben Kuiken – Eerste hulp bij nieuw organiseren

9789461261328Organiseren is een werkwoord. Je kunt en moet ermee bezig blijven. Als je niet voldoende beweegt en teveel eet, krijg je gezondheidsproblemen, ook als organisatie. Gisteren nog marktleider, vandaag ingehaald door een lean start-up met een disruptive technology. Ben Kuiken biedt Eerste Hulp bij Nieuw Organiseren. Dat is niet de volgende hype, maar een stap terug. Terug naar wat de bedoeling was en terug naar menselijke verhoudingen tussen collega’s, klanten of voor wie je het ook doet. Voor nieuw organiseren moeten hardnekkige gewoontes als controledrift en betweterigheid afleren. Nieuwe of hervonden gewoontes als elkaar vertrouwen en ieders inbreng serieus nemen, moeten aangeleerd worden. Sociale controle in plaats van managementcontrole, overigens zonder vrijheid blijheid. Ook bij nieuw organiseren moet je je verantwoorden voor wat je doet. Kuiken is tegen pleisters plakken, voor behandeling van de oorzaak. De schrijver moedigt bottom-up werken aan verandering aan, net als het benutten van alle creatieve en denkkracht die beschikbaar is. De functie van manager, niet rol van manager wordt met uitsterven bedreigt. Zolang er managers zijn, kunnen we er maar beter voor zorgen dat het goede managers zijn, managers die begrijpen dat de professionals de belangrijkste mensen in de organisatie zijn, en dat zij die vooral moeten ondersteunen en uit de wind moeten houden voor alle shit die van boven komt.

Bij Frederic Laloux (Reinventing Organizations) worden organisaties die nieuw georganiseerd zijn evolutionaire of cyaanorganisaties genoemd. Kuiken zag de vruchten bij o.m. Buurtzorg, gemeente Groningen en Hollands Kroon, Zorgaccent en Effectory. Het 128 pagina’s tellende boekje eindigt met een knipoog, een heuse bijsluiter. Van de werkzame stoffen in dit boek zijn bijwerkingen als meer winst, innovatie, tevreden klanten, minder managers, staf en gedoe bekend. Een uitdagend werkje voor verziekte organisaties en mensen die daaraan wat willen doen.

Over de auteur

Ben Kuiken is auteur en aanjager van nieuworganiseren.nu. Ben studeerde filosofie, werkte als hoofdredacteur van Management Team en schrijf vijf boeken over management en organiseren, waaronder De laatste manager en De PRET factor.

Uitgeverij Haystack leverde me een gratis recensie-exemplaar.