Anton Zandhuis, Paul Snijders & Thomas Wuttke – PMI’s PMBOK Guide in een notendop

Dit ebook biedt een samenvatting van A Guide to the Project Management Body of Knowledge, beter bekend als PMBOK® Guide. Het biedt een snelle introductie en een helder gestructureerd overzicht van dit framework voor projectmanagement. Premisse van PMBOK is, dat projectsucces niet afhankelijk is van geluk of de prestaties van een individuele projectmanager. Alle stakeholders moeten kennis hebben van projectmanagement en processen goed gedefinieerd. Verder moet er motivatie zijn om écht goed samen te werken.

De gids wil helpen dit succes te bereiken, maar richt zich op de belangrijkste stakeholders: opdrachtgever, programmamanager, projectmanager en teamlid, project management officer en portfolio manager. Op basis van de bij de PMBOK® Guide 5th edition uit 2013, gaf PMI Netherlands Chapter opdracht een Nederlandse vertaling te maken. Het boekje geeft ondersteuning bij en versterking van de concepten, begrippen en processen rond projectmanagement, maar is nadrukkelijk, net zo min als de volledige Guide een kookboek voor projectmanagement. De schrijvers noemen het een taxonomie of landkaart van alle relevante kennis over projectmanagement. Daarop vind je 5 procesgroepen (initiatie, planning, uitvoering, beheer, afsluiting), 10 kennisgebieden (integratie, scope, tijd, kosten, kwaliteit, personeel, communicatie, risico, inkoop en stakeholders) en 47 processen gedefinieerd als ‘good practices’. Soms worden concrete methoden en technieken als PERT, gefaciliteerde workshops, Earned Value Analysis of een oorzaak-gevolg diagram aangedragen.

Een minder ingevoerde lezer zal echt moeten wennen aan de wollige, met jargon en afstand ten opzichte van waar het in een concreet project echt om gaat doorspekte schrijfwijze. “Gedurende de uitvoeringsgerichte fasen realiseren de projectteamleden de projectdoelstelling en de specifieke sub-componenten daarvan, mede op basis van hun expertise.”

De structuur is in lijn met PMBOK® Guide om makkelijker de bijbehorende achtergrondinformatie te kunnen vinden. Dat betekent dat in opeenvolgende hoofdstukken aandacht wordt gegeven aan de kennisgebieden. Integratie klinkt op het eerste oog nog niet duidelijk. Het gaat daarbij om het opstellen van het projectplan en het borgen van de uitvoering conform plan. Plannen, rapporteren van voortgang en beheren van wijzigingen valt hieronder. Integratie coördineert en integreert de processen van de andere kennisgebieden. Verder geeft het boekje zicht in de samenhang met andere raamwerken, de praktijkstandaarden en sectorspecifieke extensies, de voor PMI mogelijke certificering en informatie over het Project Management Institute. Een verklarende woordenlijst en een lijst met definities zijn in appendices te vinden.

Over de auteurs

Anton Zandhuis heeft als auteur diverse vertalingen van titels op projectmanagement gebied geschreven. Hij is executive consultant bij Threon. Anton begon zijn professionele carrière in 1989 bij TNO. Daarna werkte hij voor Delaware Consulting en Arthur Andersen. In 2006 trad hij aan bij Threon, waar hij momenteel de PM Academy leidt. Hij is getrouwd, heeft 2 kinderen en woont in Delft.

Ook de Duitse ervaren projcetmanager Thomas Wuttke is werkzaam bij Threon sinds de fusie met zijn eigen consultancy bedrijf 9:pm. Thomas pionierde met Duitse vertalingen van de PMBOK® Guide. Thomas is een gerenommeerd en inspirerend trainer, spreker, consultant en coach met opdrachten in heel Europa, Zuidoost-Azië, Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika. Thomas is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont bij München.

Paul Snijders werkte sinds 1989 als projectmanager bij bedrijven als KPN, HP en Atos-Origin, later als zelfstandig projectmanager. De laatste tijd heeft Paul opgetreden als spreker voor diverse doelgroepen rond ‘hot topics’ rond projectmanagement.