Getest: Online Bijbel app van Importantia en Cross Link Services

De afgelopen 3 jaar is gewerkt aan een mobiele app en verdienmodel rond de Online Bijbel die in Nederland door Importantia en Cross Link Services wordt gevoerd. Het Online Bijbel abonnement geeft bijbelvorsers jaarlijks een DVD met een nieuwe versie van een desktop leesprogramma met vele tientallen bijbelvertalingen, commentaren, achtergrondartikelen, illustraties, preken, kleurplaten, tijdschriften en nog veel meer materiaal voor het uitwerken van studies, preken en dergelijke. Met de mobiele app (iOS, Android) kun je de Online Bijbel gebruiken op zowel de desktop als mobiel.

De gratis app biedt standaard de BasicBijbel in makkelijk Nederlands van J. Kleyn. Verder:

 • Nieuwe Luther Bijbel
 • Authorised Version met Strong-coderingen
 • NET Bible (hedendaagse Engelse bijbelvertaling)
 • Eenvoudig Commentaar op de Evangeliën en Handelingen
 • Schat aan Schriftkennis verwijsteksten Commentaar
 • Onderwerpen Concordantie
 • Pericopen Concordantie
 • Strongs Concise Dictionary of the Greek Testament
 • Strongs Concise Dictionary of the Hebrew Bible
 • Studies in het evangelie naar Johannes

Mocht je geen Online Bijbel abonnement hebben kun je met in-app’ verkoop de app uitbreiden met:

 • Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), inclusief deuterocanonieke boeken.
 • Statenvertaling (desgewenst met Strong-coderingen, apocriefe boeken of kanttekeningen)
 • NBG-vertaling 1951 (desgewenst met Strong-coderingen)
 • Groot Nieuws Bijbel 1996
 • Herziene Dächsel Commentaar 2013
 • en meer, regelmatig worden nieuwe bijbels en commentaren toegevoegd

De app biedt ook een groeiend aantal gratis uitbreidingen.

Na installatie van de mobiele app kun je online een koppeling leggen met je abonnementsgegevens. Daarmee worden de titels die je in de desktop applicatie hebt als gratis download ontsloten op je mobiele app. In tegenstelling tot de gratis Youversion Bible app heb ik zo wel de NBG1951 of de Nieuwe Bijbelvertaling tot m’n beschikking, maar ook:

 • De vijf Thorarollen – vertaling Pentateuch van A.S. Onderwijzer
 • Telos vertaling van het Nieuwe Testament
 • De Profetieën van Jeremia van C.F. Keil en M.J. van Lennep
 • Het Oude Testament van H. Th. Obink
 • Het Nieuwe Testament in het Negerhollandsch
 • Het Nieuwe Testament in het Vlaams
 • Lutherse vertaling apocriefe boeken
 • Petrus Canisius vertaling
 • Groot Nieuws Bijbel 1996
 • Tekst voor tekst commentaar
 • Commentaar op de Bijbel van Matthew Henry
 • Rashi Commentaar op de Pentateuch
 • Focus breintrainer bij de Bijbel van Johan Heinen
 • Commentaar op Genesis 1-11 van John Bunyan
 • Een verklaring speciaal voor jou bij de brieven aan Timotheüs, Titus en Filemon en de brief aan de Hebreeën, de eerste en tweede brief aan de Tessalonikers van M.G. de Koning
 • Bijbels commentaar bij Mattheüs en 2 Corinthiërs van Henry Bryant
 • Commentaar op de Brieven van Paulus, de Brief aan de Hebreeën van H.C. Voorhoeve
 • Commentaar op het Evangelie naar Markus van Ed. Böhl
 • Grieks-Nederlands Lexicon editie 2013
 • Hebreeuws – Nederlands Lexicon editie 2013
 • Personen in de Bijbel van P.F. van der Schelde

Bediening van de app is soepel. Ik ben al jaren Youversion’s app gewend. De content staat lokaal, dus het zoeken gaat supersnel. Je schakelt met een knop alternatieve vertalingen erbij. Met een veegknop trek je de Strong’s concordantie of een bij de brontaal horend lexicon open die direct bij het gelezen vers achtergrondinformatie geeft. De app ondersteunt Frans, Duits en Engels naast het Nederlands. Meer informatie vind je op onlinebible.com.

Jammer voor Youversion, ik schakel over op Online Bijbel.