Kuieren rond en over Schokland

Boterbloemen met vuurtoren en wachtershuis SchoklandDe basis voor de wandeling in de Noordoostpolder vandaag ligt in de wandelroute Schoklandpad, Ketelzwerfpad, Jaagpad en het Rondje om Schokland van Mari Smits. Al wandelend heb ik het Jaagpad moeten laten vallen. In tegenstelling tot wat de routeplanner op wandelnet.nl aangaf, is de Johannes Postweg doodlopend, en zou ik dus voor de A6 rechtsomkeert kunnen maken. Tot september is verder het fietspad langs de Zuidwesterringweg opgebroken. De route terug vanaf het Jaagpad is daarmee meteen onbegaanbaar.

Ik parkeer om 7.30u als eerste mijn auto bij het Museum Schokland aan de Middelbuurt. Het 7km lange Schoklandpad is één van de wandelroutes langs gastvrije Flevolandse boeren die op Op de kuierlatten verzameld zijn. Het pad loopt over de kavels van vijf akkerbouwers van de tweede generatie boeren in de Noordoostpolder. Rond het voormalige eiland Schokland ben je als wandelaar welkom op de dykjes. Graspaden langs watergangen, wuivend riet en hoog gras. Het wandelen langs de akkers is leuk en afwisselend. Van tulpenvelden, uien tot weidebloemen. Tegen oerhollandse wolkenluchten afgestoken, van een felle hagelbui, zicht op een regenboog tot behoorlijke opklaringen. De regenjas gaat aan en uit vandaag. Voor de pioniers in de jaren ’40 van de 20e eeuw waren er draagbare schaftketen. De Directie Wieringermeer was bang dat in de keten gerookt zou worden en verbood daarom gesloten keten. Nu zijn er langs de kuierlattenroutes enkele van die keten opgesteld.

Samen op weg Kerk in centrum NageleBij de noordpunt van Schokland verlaat ik de route en volg ik het LAW Pionierspad om de terp heen. De boterbloemen bloeien uitbundig. Het geeft prachtige uitzichten op de vuurtoren en de haven van Oud-Emmeloord. Langs het Vluchthavenpad staat de wind haaks op de weg. Een rij knotwilgen geeft enige beschutting. Langs de Nagelerweg is het minder avontuurlijk. Ik rust na 10km wandelen op m’n regenjas langs een sloot. Zoals hierboven al opgemerkt geen rondwandeling aan de andere kant van de A6. Ik loop door naar Nagele. Gisteren zag ik op de kaart een soort groene band om het dorp met wandelpaden. Lijkt me voor nu een goed idee om beschut te lopen, bos is altijd welkom. Aangekomen aan de zuidkant bij de Havenweg sla ik rechtsaf het dorp in om nog enkele kiekjes te maken van het centrum. Nagele, op de tekentafel ontworpen als dorp met enkel platte daken, mocht als eerste dorp in de Noordoostpolder ook niet-poldergebondenen vestigen. Een andere keer wil ik het Museum Nagele in de voormalige Rooms-Katholieke Kerk wel eens bezoeken. Nu breng ik de contrasten tussen vergane jaren ’50 middenstand, de blokkendoos Samen op weg Kerk, kunstwerken en moderne woningbouw in beeld. Aan de westzijde neem ik opnieuw de bomenwal om de sportvelden heen.

Kunst op de kuierlatten 2Over de Havenweg gaat het verder naar de Ketelmeerweg, waar het 6km lange Ketelzwerfpad van de stichting De Vrije Loop tegen het Pionierspad schuurt. Eerst weer langs een akker, over de sloot en door een akker met verrassende kunstwerken. Een roze auto in een kring bomen, een vogel waarin printplaten en LP’s zijn verwerkt, een zuilengang van blokken turf. Lekker languit in het gras neem ik een 2e rust na 20km wandelen. De droge grond bij de buurman zorgt vandaag voor een zandstorm. Dan de Ketelmeerdijk op en vervolgens over het fietspad langs het Ketelmeer naar Schokkerhaven. Daar vermaken zich de surfers in de sterke wind. Over de Palenweg naar Schokland, waar ik eerst de westzijde volg. Veel weidebloemen en dus mooie vergezichten.

Zicht op Schokland oostzijde 1Aan de noordwestkant van Schokland ligt het Schokkerbos en de Gesteentetuin. Ik neem er gebaande asfalt, verharde en prima onderhouden bospad en een paar maal lang geleden gebaande paden aan de rand van het eiland, langs sloten, door de bosranden. Modderig, soms zoeken naar de weg, maar zeker avontuurlijk. Tussen de regenbuien rust ik voor de 3e maal. In de Gesteentetuin zijn gevonden stenen op soort, grootte en herkomst uitgelegd. Bij de noordpunt van Schokland aangekomen zie ik tractoren met karren vol toeristen rondrijden. Ik neem graag de graspaden buitenom, sta alleen op het havenhoofd van Oud-Emmeloord, geniet weer van de uitzichten hier en wandel over het Palenpad naar de Middelbuurt. Daar ga ik rechts buiten het museum om door naar de zuidpunt om er de kerkruïne en vuurplaat van de vuurtoren te bekijken. Naast de kerk pak ik m’n 4e rust, om vervolgens over het graspad aan de buitenkant van het eiland aan de oostzijde terug te wandelen naar de parkeerplaats aan de Middelbuurt. Bijna 41km wandelen in 7u. Het Museum Schokland heb ik een aantal jaren geleden bezocht en laat ik nu rechts liggen. Het landschap op en rond het voormalige eiland is prachtig, zeker op een dag als vandaag. Rond het eiland liggen diverse bollenvelden, dus ook van half april tot begin mei moet het hier een plaatje zijn!