Wandelen langs knooppunten in De Wolden

Ossesluis in Hoogeveense VaartVoor vandaag, 2e Paasdag, een voor mij doen korte wandeling. Onze dochters verzorgen een brunch, dus heb ik beloofd op tijd weer terug te zijn. In de kast had ik nog een 21km tellende knooppuntenwandeling in de Drentse gemeente De Wolden liggen die ik maanden geleden online heb uitgezet. Bij het uitpluizen van de bron kon ik nu echter geen online planner van het knooppuntennetwerk in Zuid-Drenthe terugvinden. Het zij zo.

Stuk Berlijnse Muur bij boerderij Linthorstpad KoekangeRond 7u de auto geparkeerd in de berm net voorbij de Ossesluis in de Hoogeveense Vaart, tussen De Stapel en Koekange. Dan eerst naar beneden de grashelling af, het fietspad langs de Vaart volgend. Dan over het asfaltbetonnen Hoge Linthorstpad zigzaggend langs weilanden, waar verderop reeën grazen en konijnen voor me wegrennen. Op het Hoge Linthorst langs boerderijen om daarna een jaagpad langs een sloot te volgen. Wereldgeschiedenis aan het begin van de weg. Soldaat Konrad die vlucht uit Oost-Berlijn op een stuk Muur. De boer ter plaatse kon dit beeldmerk op de kop tikken in Duitsland. Waar met de Eggeweg in zicht een paaltje me aangeeft om te keren, loop ik toch maar door. Achteraf gezien had ik hier aan de andere zijde van de sloot terug kunnen lopen om de watergang volgend iets verderop ook op de doorgaande weg uit te komen.

Langs bossages door het natte gras naar het noorden en dan en over het Panjerdpad parallel aan de spoorlijn oostwaarts. Het Jakobspad en Westerborkpad nemen deze route ook. Voorbij het heideveld gaat het op de rand van het natuurgebied en het boerenland over smallen bospaden verder naar de Kipstukweg en Kruisweg. De aanwijzingen naar volgende knooppunten zijn er niet helder. De Hoogeveense Vaart is dichtbij, maar op de Vledders ga ik toch rechtsaf richting Vakantiepark Westerbergen. Hier bij De Vledders ligt ook de start van de Loop van het Oude Diep.

Jakobspad slaat Traandijk inBij één van de ‘achteringangen’ van het vakantiepark staan weer markeringen van het knooppuntennetwerk. Ze voeren over het campingterrein, de Ossehaarseweg over, langs het zwembad en de bungalows. Aan de andere kant van het park herken ik weer van de SWOS Wintertocht van januari 2014. En dus even lak aan knooppuntenpaaltjes buiten de camping om terug naar de Ossehaarsweg, rechtsaf en linksaf de Traandijk op. Hier gaat ook het Jakobspad in. Dat geeft vertrouwen bij de Hoogeveense Vaart uit te komen.

Inderdaad, langs de zandafgraving VOF Echten het fietspad, later grasdijk langs de Vaart op voor de laatste kilometers naar de Ossesluis. Al met al afwisselende ondergrond en uitzichten, ook op een grijze maandagmorgen.