Vanaf 2017 een digitale poliskluis voor alle consumenten

kluis-285x300Pensioenfondsen gingen de verzekeraars voor met de introductie van Mijnpensioenoverzicht.nl, dat een digitaal overzicht geeft van de pensioenregelingen die via de deelnemende fondsen zijn afgesloten en hoeveel bruto uitkeringen te verwachten zijn. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

Het Verbond van Verzekeraars werkt de komende tijd aan het digitaal ontsluiten van polisgegevens. In 2017 moet een speciale website direct toegang geven tot de gegevens over bij maatschappijen afgesloten verzekeringen. Eventuele dubbele polissen, waarvan je het bestaan al was vergeten, worden zichtbaar (hoeveel overlijdensrisicoverzekeringen heb jij?), evenals gaten in je dekking (“oh, hebben we helemaal geen reisverzekering of kostbaarhedenverzekering?”).

Alleen consumenten krijgen toegang tot hun online verzekeringenkluis. Als je inlogt, haalt de dienst de gegevens real time op bij de aangesloten verzekeraars. Er staan dus geen (kopie)polissen op een centrale server. Verzekeraars leveren via een interface gegevens aan voor de digitale poliskluis, maar kunnen niet bij de index om aanbiedingen te doen aan consumenten om ze weg te trekken bij de concurrent of aanvullende dekkingen te bieden.

Momenteel zijn de grote verzekeraars als Achmea, Nationale-Nederlanden, ASR en Vivat (voorheen Reaal Verzekeringen, Proteq, Zwitserleven) al achter het initiatief gaan staan, samen goed voor ruim 75% van alle verzekeringen in Nederland. Kleinere partijen, die ook hun polisadministraties moeten ontsluiten voor de digitale poliskluis met website, zijn nog niet allemaal om. Net als bij de digitale polismap van een individuele verzekeringsmaatschappij voor haar klanten, is het een (intern) spanningsveld tussen juristen, beveiligingsexperts, technici, marketeers, klantverwachtingen en zeker ook de concurrentie. Wie voorop loopt, mag de kritiek incasseren en kinderziekten verhelpen. Kom je te traag in beweging, kaapt de concurrent je klanten weg. Rond verzekeringen hebben assurantietussenpersonen (intermediairs) en verzekeringsmaatschappijen elk één of meer manieren om klanten te bedienen, producten aan te bieden, te distribueren en te combineren.

Het is goed dat het nu als initiatief van het Verbond van Verzekeraars wordt gepresenteerd na eerste schetsen in 2013. Eerdere pogingen van bijvoorbeeld ketenintegratie partner Colimbra, op veel kleinere schaal, met verzekeraars als London Verzekeringen in 2009, haalden het niet.