Marijn Mulders – 75 Managementmodellen

75managmodelAfgelopen zomer nam ik 75 Managementmodellen (2007) van Marijn Mulders over van Henk Jan Kamsteeg. Het is een beknopt en toegankelijk naslagwerk voor studenten en leidinggevenden in de praktijk. Elk model is schematisch weergegeven en wordt belicht vanuit de achtergrond, toepassing, het (beoogde) resultaat en de aandachtsgebieden. Van 360 graden feedback tot het Zeven S model zitten er bekende namen of technieken tussen als Activity Based Costing, Balanced Score Card, Belbin teamrollen en CMMI. De theorieën van Philip Kotler en Michael Porter, Igor Ansoff en Daniel Ofman‘s kernkwadranten. Ook leiderschapsmodellen als die van Robert E. Quinn, Hersey & Blanchard en het binnen Capgemini lang populaire Team Buying / Team Selling.

Handig in gebieden als management, marketing, controlling, inkoop, klachtenmanagement, organisatiekunde en product- en marktontwikkeling. Na de 75 modellen in het in 2007 uitgebrachte boek kwamen er volgende edities met 101 en 111 modellen. Van de “75 modellen” versie biedt uitgever Wolters-Noordhoff gratis een elektronische kennismakingseditie op Scribd.

Over de auteur

Marijn Mulders volgde de opleiding Automatisering en Mechanisering van Bestuurlijke Informatica (AMBI). Na een aantal jaren inhoudelijk op het gebied van ICT gewerkt te hebben, heeft hij in een commerciële functie veel bedrijven gezien, met name voor wat betreft de wijze waarop ICT bijdraagt aan de resultaten van ondernemingen. Jaren heeft hij vanuit Capgemini in de sector Papier-, karton- en kartonnage-industrie bedrijven ondersteund bij het herinrichten van de bedrijfsprocessen. Bij een van zijn klanten (KNP BT) is hij vervolgens in dienst getreden en heeft bij de werkmaatschappijen in Europa en Amerika veranderprocessen uitgevoerd waarbij het verbeteren van de resultaten en de bedrijfsprocessen met ondersteuning van ICT, voornamelijk ERP-systemen, het belangrijkste doel was. Daarna werkte hij bij Avans Hogeschool in Breda, bij de Academie voor Marketing en Small Business, waar hij studenten inhoudelijk begeleidde en tevens coacht op het samenspel van theorie en praktijk.

Tegenwoordig heeft Marijn een eigen bedrijf Tolo Branca rond training in het gebruik van managementmodellen en -methodologieën.