Jezus Christus volgen betekent (ook) lijden

cover56447-mediumVanochtend mocht ik weer eens (s)preken in Evangelische gemeente De Graankorrel in Dedemsvaart, onze thuisgemeente. Vanaf het moment dat ik gevraagd werd begin februari, was het zaak ingevingen te noteren en een presentabel geheel te maken. Een blog is een andere vorm dan een 20 minuten durende overdenking of een slide deck. En dus vind je hier meer achtergronden en verwijzingen dan in de preek zaten.

Killing Christians: het normale christendom in het Midden-Oosten

Onlangs las ik het 17 maart a.s. te verschijnen confronterende boek Killing Christians van Tom Doyle over het lijden dat christenen in het Midden-Oosten als onlosmakelijk onderdeeel van het geloven in Jezus Christus.

In 140 tekens blijft het schrappen. Op de reactie van de Bibliotheek, aanjager van de boekperweek uitdaging op Twitter en Pinterest, probeerde ik dan ook te verleiden verder te lezen in plaats van flauwe antwoorden te geven.

Groepen van christenen in Jordanië, Syrië, Egypte, Gaza, Iran en Irak, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten groeien en verspreiden zich, ondanks heftige vervolgingen. In het boek lees je over wonderbaarlijke reddingen en gruwelijke martelingen. Expliciet en rauw, hoopvol en bemoedigend. De vaak nog maar pas bekeerde gelovigen zijn zeker van Jezus Christus als enige weg naar God de Vader en willen Hem in alles volgen, ook al kost dat vertrouwde woonomgeving, innige banden met familie, vrienden en buren….of hun eigen leven. Een drietal recente berichten uit het Nederlands Dagblad:

Hier in het relatief rustige en onbekommerde westen zoekt menigeen liever het comfort. Liever hangen we het idee aan van een Grote Opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking (het lijden zal ons bespaard blijven, een enkeltje hemel graag, voordat God zijn oordelen over de aarde laat gaan), dan dat we de bijbelteksten die spreken over de grote verdrukking (‘tijd van het zware lijden’ vertaalt de Bijbel in Gewone Taal, de Nieuwe Bijbelvertaling heeft ‘de grote verschrikkingen’) in hun context lezen. Openbaringen 7 vers 9 hoort toch echt bij vers 14:

Hierna zag ik: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam….’Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.’

In spelvorm op jacht naar de christen in de buurt

En wil je toch ‘van dichtbij ervaren’ wat vervolging betekent, kun je je hier vrijblijvend online inschrijven voor De Jacht die na een eerste editie in 2014 in Zwolle werd gespeeld, van 2 maart tot 2 april op 11 plekken in het land wordt georganiseerd. Christenen die een maand lang elkaar opjagen, kritische vragen stellen en laten kiezen.

Hoe werkt De Jacht:

de jacht tshirtKritiek op de gamification van christenvervolging was en is er ook. Zo trof ik op Habakuk.nu 5 prikkelende tips om De Jacht nog spannender te maken. Meer realistische martelingen en confrontaties. Lachende jongelui in een kek t-shirt uit de webshop geven me een ander – don’t worry, be happy – indruk.

Beter halverwege de Vastentijd gekeerd, dan verdwaald

De Vastentijd, de 40-50 dagen na Aswoensdag en dus het Carnavalsweek tot aan Pasen, betekende jarenlang een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. In (vaak) niet-katholieke kerken en kringen zie je eigentijdse invullingen van deze 40-dagentijd:

Is de feitelijke christelijke levenspraktijk, zeker in evangelische gemeenten, teruggebracht tot een verminkte versie van Filippenzen 1 vers 29?

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.

Genade is niet goedkoop en ook niet los verkrijgbaar. Paulus is ervan overtuigd, dat het lijden omwille van Jezus Christus bij het geloven hoort. Wie Hem wil volgen, volgt in het lijden en daarna de opstanding. Het denken in termen als ‘ticket to heaven’ of ‘gevrijwaard blijven voor tegenspoed’ is aantrekkelijk, maar niet in de Bijbel terug te vinden. Geloven betekent dus ook veel meer dan alleen de nadruk leggen op wie Jezus Christus is, wat Hij voor ons gedaan heeft, dat Hij in ons hart wil wonen, ons de Heilige Geest als Trooster heeft gegeven en ons oproept te bekeren van een leven vol zonde en ons als uiterlijk teken ervan te laten dopen.
Paulus drukte dit de christenen in Rome (Romeinen 8 verzen 17,18), Korinthe (2 Korinthiërs 1 verzen 5-7) en Filippi (Filippenzen 3 verzen 10-11) op het hart. Paulus’ instructies aan Timotheüs zijn helder over het lijden (2 Timotheüs 1 vers 8, hoofdstuk 3 vers 11 en hoofdstuk 4 vers 5). Petrus is het op dit onderwerp helemaal eens met Paulus (1 Petrus 2 vers 20, 1 Petrus 3 verzen 14 en 17, hoofdstuk 4 verzen 13, 15 en 19, en hoofdstuk 5 verzen 9-10). En Johannes deelt dezelfde waarschuwing met zijn publiek in Openbaringen 2 vers 10.
Samengevat in de volledige versie van Filippenzen 1 vers 29:

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.

We willen Gods stem verstaan….echt?

Zou ons verstandelijk zoeken naar Gods wil, het door Opwekkingsliederen heen Gods stem willen verstaan…en niet vinden, te maken hebben met het van het altaar gewurmd zijn? God mag ons troosten, genezen, vergeven, verrijken, zegenen, voorspoed geven. We zingen gemakkelijk, dat ons hele leven aan Hem is toegewijd, we liever één dag in de buurt van Hem zijn dan duizend dagen elders en wel duizend redenen tot dankbaarheid hebben. Zolang niemand onze comfortzone binnendringt, is het als christen hier in het vrije westen prima vol te houden. Benutten we deze relatieve luxe? Hebreeën 13:3 roept op:

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

Gods kracht wordt zichtbaar als wij zelf zwak zijn, ontdaan van comfort en aardse zekerheden. Het is de kernboodschap van Killing Christians en staat letterlijk in Paulus’ 2e brief aan de Korinthiërs hoofdstuk 12 vers 9.

Wie wil lijden, dood en opstaan?

Filippenzen 3 vers 10:

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.