Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden

iamuntodeathchristianVorige week sprak en schreef ik over het volstrekt normaal zijn van lijden omwille van Christus als je in Hem gelooft en Hem wilt volgen. Volgen betekent vervolgd worden. Daags na het uitschrijven van de vorige boodschap trof ik op Youtube het verhaal van blogger Fatima (1982-2008) die haar keuze de islam te verruilen voor het volgen van Jezus Christus moest bekopen met martelingen en uiteindelijk haar leven. Een indrukwekkend verhaal.

Open Doors, een organisatie die zich inzet voor de vervolgde christenen her en der op de wereld, gebruikte Fatima’s verhaal om jongeren wakker te schudden. Wat kan het betekenen open en eerlijk voor je christelijke geloof uit te komen.

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden

Net als veel andere onderdelen van de zogenaamde Bergrede die Jezus Christus heeft gehouden en zijn opgeschreven in het Evangelie volgens Mattheüs hoofdstuk 5, lijkt dit voor ons zo tegenstrijdig en lastig:

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Wij willen liever in een oogwenk opgenomen worden, rechtstreeks de hemel in, zonder gedoe.

Als je in plaats van ‘lijden’ in de Bijbel zoekt naar ‘vervolgd worden’ vind je naast bovenstaande tekst nog acht verzen:

  • 2 Timotheüs 3 vers 12: “Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.”
  • 1 Corinthiërs 4 vers 12: “Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het.”
  • 2 Corinthiërs 4 vers 9: “We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.”
  • Galaten 4 vers 29: “Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd.”
  • Mattheüs 13 vers 21: “Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand.”
  • Marcus 4 vers 17: “maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand.”
  • Lucas 21 vers 12: “Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam.”
  • Galaten 6 vers 12: “Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus.”

Je kunt oppervlakkig blijven geloven. Je kunt ook de nadruk op regels en het naleven ervan leggen, zo een goede indruk (op mensen of God) denken te maken en zo denken de vervolging omwille van het kruis van Christus te voorkomen. Zul je standhouden als je beproefd of vervolgd wordt? Besef je dat je niet alleen bent in de vervolging?

Dat kan wel betekenen, dat je moet breken met familie of vrienden omwille van Hem. Jezus Christus was er heel stellig over. In Lucas 14 verzen 25-27 staat:

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: ‘Wie mij volgt maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan mijn leerling niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.