Jan Vermeer – Recht uit het hart

rechtuithethartVoor Recht uit het hart, Passie voor Jezus, verlangen om te delen koos Open Doors medewerker Jan Vermeer ervoor géén persoonlijk verhaal te vertellen uit het werkveld, maar een beknopte theologie te combineren met tips hoe je het goede nieuws over Gods Koninkrijk kunt doorvertellen aan de mensen om je heen. Het merendeel van het boek behandelt hoofdthema’s uit de Bijbel volgens een herkenbaar evangelisch patroon: de schepping en het paradijs, de eerste zonde van Adam & Eva, Abrahams offer van Izaäk, over de rest van het Oude Testament heen door naar Jezus Christus die wat Vermeer betreft ook tijdens zijn aardse leven zowel 100% mens als 100% God was, voor onze zonden stierf en weer opstond om gelovigen in Hem een nieuw, altijddurend leven te geven. Zonder Hem zijn we totaal verloren, wacht Gods toorn en zullen we in de Gehenna belanden.

“Een belangrijke reden voor het schrijven van het boek is dat we zo gemakkelijk een beeld creëren van God, Jezus en de mens en daarmee ons eigen evangelie maken. En dat kan fors afwijken van wat de Bijbel ons probeert te leren.”, aldus Vermeer om zelf met dit boek een beeld te schetsen van God, Jezus en de mens. Hij werd geïnspireerd door Philip Yancey‘s Jezus zoals ik Hem niet kende en de boeken van C.S. Lewis, Tim Keller, David Platt en Francis Chan (Follow Me: A Call to Die. A Call to Live). Hoewel met citaten uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uitleg toegankelijkheid wordt gezocht, zijn veel begrippen als ‘heilige Drieëenheid’, wedergeboorte en ‘vrucht van de Geest’  toch echt voor mensen die onbekend zijn met de Bijbel en het christelijke geloof onbekend. Hoewel net geen altar calls zijn meegenomen, lijkt Vermeers doelgroep ooit-of-beetje gelovigen te zijn die een oppepper kunnen gebruiken.

Het tweede deel van het boek belicht aanknopingspunten over het geloof voor een gesprek, een plan van aanpak om een goed gesprek over het evangelie te kunnen hebben en het belang van een eigen verhaal. Voor de belangstellende is er verder het evangelie in 190 woorden en het evangelie in 12 bijbelverzen. Zolang een verkorte versie met al z’n onmogelijkheden om God en Zijn werk helemaal te kunnen vatten uitnodigt Hem beter te leren kennen, de Bijbel verder te ontdekken en je leven te veranderen, wordt delen vermenigvuldigen.

Over de auteur

Jan Vermeer (1978) is journalist, auteur, spreker en werkzaam bij Open Doors. Na jaren als verslaggever te hebben gewerkt, stond hij op 25-jarige leeftijd voor de beslissing om fulltime in de journalistiek te blijven werken of zich voor vervolgde christenen te gaan inzetten. Hij koos voor het laatste.

God bracht hem in aanraking met vervolgde christenen in vele landen, waaronder Egypte, Israël en de Palestijnse gebieden, Irak, Tsjetsjenië, China, Zuid- en Noord-Korea. Inmiddels houdt hij zich voor Open Doors vooral bezig met Noord-Korea. Het is zijn passie en roeping om verhalen van vervolgde christenen op te tekenen en door te geven aan christenen in de ‘vrije’ wereld.

Zijn prachtige debuutroman Kameraad Zhang is gebaseerd op ware gebeurtenissen en een groot succes. Ook schreef hij Waarom vervolg je mij? en Vermist in Noord-Korea.