Anne van der Bijl & Al Janssen – Exodus: God volgen en het onmogelijke doen

exodusbijlIn Exodus: God volgen en het onmogelijke doen is geen feel good evangelie te vinden, noch een 7-stappenplan voor geluk of een mantra als ‘ik kan bergen verzetten’. Anne van der Bijl en Al Janssen, beiden ervaren in het zetten van stappen in geloof voor hun Open Doors werk ter ondersteuning van vervolgde christenen, schreven 50 korte overdenken over het leven en werk van Mozes. Deze leider van het volk Israël, bekend van de Exodus uit de slavernij in het land Egypte en van de aan hem toegeschreven eerste 5 boeken van de Bijbel, is ons tot voorbeeld gesteld.

En dus is het goed te bestuderen hoe Mozes ter wereld kwam, door God gered werd, heel menselijke emoties en ondoordachte reacties vertoonde. Het was ook de man die met God onderhandelde, zichzelf als offer aanbood om de straf voor de Hebreeën af te wentelen, God mocht zien. Waar bijbelstudies over Mozes haast met onbegrip over Gods besluit Mozes niet het beloofde land te laten binnengaan als straf voor slechts één fout, geven de auteurs van Exodus een treffende aanvulling vanuit de verheerlijking van Jezus Christus op de berg Tabor, waar Hij vergezeld werd van Mozes en Elia. Wat God belooft, dat doet Hij. En Hij zoekt ons op om een relatie te onderhouden.

De studies worden afgesloten met persoonlijke vragen aan de lezer om het gelezene in de praktijk te brengen en de eigen reacties te peilen. Het boekje is goed bruikbaar als dagboekje in je stille tijd, in een wijkkring of kleine groep. Groeien in toewijding en doorzettingsvermogen, God volgend.  Hij is in staat meer te doen dan wij bidden of beseffen. Mozes is zo’n aardse vriend van God (geweest), van wie we veel kunnen leren.

Over de auteurs

Anne van der Bijl is een man die van zich laat horen. Als spreker, maar ook als schrijver. Zijn woorden zijn extra geloofwaardig omdat hij al een mensenleven lang de daad bij het woord voegt. Wereldwijd werd hij bekend als ‘bijbelsmokkelaar’ en oprichter van Open Doors. Hij ontving in maart 2011 een onderscheiding van de Student Leadership University in Amerika.

Al Janssen founded Al Janssen Literary Services in 1982 to provide quality writing and editorial guidance for individuals, ministries, and publishers. Since then, Al Janssen has written more than 30 books, including collaborations with authors such as Gary Smalley, Steve Douglass, Amy George, and Brother Andrew. He has assisted ministries such as Focus on the Family, Campus Crusade for Christ, Open Doors, Alliance Defense Fund, and Promise Keepers. Publishers he has worked with or for include: Harvest House, Multnomah Press, Zondervan, and Focus on the Family.