Trage tochten in lus rond Staphorst getest

Entree Boswachterij Staphorst Staphorster Diekloop 2014Vanwege werkzaamheden op de openbaar vervoertrajecten in Drenthe (Grolle-Deurze) en Gelderland (Zutphen) dit weekend, heb ik de test van de twee routeontwerpen die Rob Wolfs had gemaakt voor trage tochten in de gemeente Staphorst naar voren gehaald. In de buurt wandelen heeft qua reistijd zo z’n voordelen. Zo’n test houdt in dat de GPX track wordt nagelopen, voorzien van een routebeschrijving. Eventuele ontwerpfouten als niet-toegankelijke paden, opgeheven wegen, etc. haal je er dan uit. Het resultaat komt op de Wandelzoekpagina bij de Trage Tochten te staan en mogelijk later in een nieuwe wandelgids. Voor mijn eigen plezier knoop ik de doorgaans 13-18km lange Trage Tochten aan elkaar tot meer dan marathonafstand.

Flauwe woordspelingen waren er genoeg te bedenken voor een blogtitel: op stap rond Staphorst; uitgestippelde routes rond Staphorst, net als wandelkleding mijn zaterdagse klederdracht is.


Boswachterij Staphorst 3Zelf parkeer ik vandaag de auto bij de Maarten Lutherschool in Punthorst. Op een zaterdagmorgen zijn er geen schoolgaande kinderen. Het Jakobspad volgt net als ik de Vijverweg naar de ‘staatsbossen’, maar niet naar de vijvers, de Staatsbosbeheer schuur, de vennen, heidevelden, of de speelweiden. De eerste Trage Tocht leidt vooral langs de rand van bos en weiland om de boswachterij. Toen ik het routeontwerp voor het eerst zag, dacht ik ‘ziek’ en ‘typisch een ronde die normale wandelaars niet zouden lopen’. De boswachterij en de recreatieterreinen trekken in vakanties en weekenden veel publiek. De Zwarte Dennen wandeltochten van de SWOS gaan er altijd doorheen, niet omheen. Kortom: geheel in stijl van Wolfs’ eerdere wandelgids Wandelen op de rand van bos en boerenland. Hier en daar een klein stuk door het bos, dat hier afwisselend naald- en loofbos is. Zelf zie ik vandaag geen reeën, maar die kun je op deze rustige paden maar zo tegenkomen in de ochtenduren.

Op de parkeerplaats aan hoek J.J. Gorterlaan / Kievitshaarweg IJhorst spreekt een hardloper me aan. Met een wandelkaart en notitieblok in de hand trek ik aandacht. Ik leg de te wandelen routes uit en krijg spontaan tips voor nog meer onverharde paden in de buurt. Vaak trek ik door het bos langs het munitiedepot, deze keer gaat de route ‘buitenom’ langs de Bovenweg, zowaar een stuk asfaltweg.Daarna de onverharde Oude Leidijk naar de zuidwestelijke punt van de boswachterij bij de spoorlijn Zwolle-Meppel.

Het laatste stuk van de eerste Trage Tocht is voor vanmiddag. Eerst aan de overzijde van de spoorlijn over de onverharde Spoordijk richting Staphorst. Rob Wolfs was ook betrokken bij de ontwikkeling van het deel van het Wandelnetwerk Overijssel in de gemeente Staphorst, dat twee jaar na het slaan van de eerste routepaal op 1 mei j.l. officieel werd geopend. De bijbehorende wandelkaart Reestdal – gemeente Staphorst had ik vandaag mee voor de beide tochten.


De rode paaltjesroute brengt me zigzaggend achter de bebouwing langs en door de zuidelijke wijken langs vijvers, schuttingen en vissende jongelui op de Markt. Langs de grote Hersteld Hervormde Kerk op de Gemeenteweg linksaf. Na de Diekloop van enkele weken geleden kijk ik weer heel anders naar de boerderijen en horecagelegenheden hier. Voorbij de rotonde onder de A28 is verderop bij uitgaanscentrum Kisteman de start van de tweede Trage Tocht die delen van diverse gekleurde paaltjesroutes door het buitengebied ten westen van de Oude Rijksweg / Gemeenteweg van Staphorst volgt. Anders dan veel andere wandelroutes kun je deze route dus geheel ‘op paaltjes’ lopen.

d'Olde Dijk StaphorstDe klinkers op de Vlakkenweg leiden me Staphorst uit, waarna afwisselend met bomen omzoomde zand- en klinkerwegen volgen. Heerlijk rustig. Je waant je terug in de tijd, hoewel in de verte het verkeer op het A28/A32 knooppunt Lankhorst raast en verderop de Meppeler wijken Koedijkslanden en Berggierslanden te zien zijn. Bijna 4 kilometer gaat het over de onverharde Rienksweg langs het Rienkskanaal. Weidse uitzichten en grazende koeien als enige gezelschap. Op de Conradsweg even asfalt en dan weer onverharde wegen: de Matenweg en Afschuttingsweg. 2km westelijker ligt het Zwartewatersklooster en het natuurreservaat Veerslootslanden. In deze drassige wereld met ontelbaar veel sloten langs de smalle akkers werd op de beschikbare verhogingen in het landschap gebouwd, zo ook de kerk. Deze verplaatste zich steeds verder naar het oosten, tot in 1601 de huidige Hervormde Kerk in Rouveen gebouwd werd. Een informatiepaneel bij een wandelbank aan het Scholenland dichtbij een kleine heuvel legt het de belangstellende uit.

De Hulpensteinweg is het laatste stuk van het routeontwerp dat ik loop. De paaltjesroute vertrouw ik wel, Kamp Conrad en omgeving had ik op het Westerborkpad en de Olde Baanktocht van de SWOS ook al eens verkend. Om het totaal aantal kilometers binnen de perken te houden, sla ik op het Geezenland rechtsaf naar Rouveen. De Oude Rijksweg over en meteen de bebouwde kom weer uit, over de Bisschopsweg. Ook hier onverharde paden en op een enkel stel fietser of een hardloper na rust. De Dekkersweg over de A28 maakt aan de oostzijde plaats voor de Kruumteweg en Boschweg, opnieuw onverharde wegen. De verharde Staphorster Kerkweg brengt me weer bij de boswachterij en dus het vervolg van de eerste Trage Tocht.

Hier was Kamp 't Wiede Gat Kampweg PunthorstHet Wijde Gat was rond de Tweede Wereldoorlog een lokaal werkkamp. De daar ondergebrachte mensen werden tewerkgesteld bij de ontginning en aanplant van wat nu de Boswachterij Staphorst is. Bij de parkeerplaats aan de Kampweg markeert een bord de locatie en kun je via een QR code naar uitleg luisteren. Ik volg de bosrand maar weer tot de Vijverweg, het fietspad voor het laatste stuk terug naar de auto.