Harald Overeem – Om te geloven heb ik de kerk nodig

Om te geloven kerk nodigInterviews in het EO-programma Adieu God? laten zich samenvatten in: “Ik ga niet meer naar de kerk, maar ik geloof nog wel, hoor”. Hoe handig en eigentijds dit ook klinkt, mag doorgevraagd worden wat het geloof in God dan nog inhoudt. In evangelische gemeenten wordt dan wel eens de vergelijking gemaakt: “God, u bent OK, maar Uw vrouw is verachtelijk!”. De protestantse dominee Harald Overeem concludeert Om te geloven heb ik de kerk nodig. De kerk is een plek om vergeving en vrijheid te krijgen, vriendschap met God en elkaar op te bouwen, vrede (veel meer dan afwezigheid van oorlog) te ervaren en elkaar een helpende hand te bieden. In de kerk is plaats voor vreugde, herstel. De kerk is niet zozeer een instituut, als wel een gemeenschap van mensen die genade nodig hebben, een werkplaats waar aan heelwording gewerkt wordt en waar vroomheid nieuw leven ingeblazen wordt en voorbeeldig gedrag beoefend en gevolgd mag worden.

Een toegankelijk boek dat geen idyllisch landschap schetst, maar spiegelt en vooral getuigt van Gods voltooide werk, dat dankbaar aanvaard mag worden. Opvallend zie ik daar in evangelische kringen nog veel menselijk streven naar eenheid, vrijheid en vergeving. Het biedt gelovigen, zowel leiders van groepen en gemeenten, als ‘gewone’ leden voer vanuit de Bijbel, literatuur en Overeems persoonlijke belevenissen, plus gespreksvragen om samen door te nemen.

Over de auteur

Dominee Harald Overeem werkte jarenlang als docent en mentor aan bijbelschool de Wittenberg in Zeist. Sinds 2010 is hij predikant in de protestantse gemeente te Boskoop.