Schiermonnikoog rond wandelen

Zon boven drooggevallen wad bij LauwersoogZaterdagmorgen was het vroeg opstaan. Half vijf de deur uit om anderhalf uur later in Lauwersoog te zijn, op tijd om de auto te parkeren en met e-tickets voor de eerste overtocht met Wagenborg naar het waddeneiland Schiermonnikoog. Het idee om helemaal rond het eiland te wandelen hadden Klazien en ik opgedaan op de dag Schiermonnikoog met de Economentop 2014. Een aantal zaterdagen geprikt in de agenda, waarvan we de eerste benutten.

Na drie kwartier lezen aan boord van de Monnik vanaf de veerdam rechtsaf over de zeedijk, langs grazende schapen en koeien, verderop over het Kwelderpad. Bij de entree van de Kobbeduinen rechtdoor, over wat formeel de Reddingsweg heet. Een Jeep kan erover. Als wandelaar is het afwisselend over gras, schelpen en rul zand, over zompige veengrond en door riet, distels of riet. Het ene moment word je belaagd door steekvliegen, het andere moment maken koppels ganzen, meeuwen of hazen zich voor jou uit de weg. In dit deel van het Nationaal Park Schiermonnikoog ben je alleen. De slenken die in open contact met de Waddenzee staan en duinenrijen rechts, de Noordzee verderop links. Na de laatste duinen nog ruim 4km strand over de zandplaat Balg. We zagen de Schiermonnikoog Balgexpres, een tractor met overdekte wagen voor toeristen over het Noordzeestrand richting de oostpunt (Balg) rijden en halt houden. Voor ons een prima oriëntatiepunt om in zo recht mogelijke lijn over de zandruggen bij de zee te komen.

Zeehond aan Noordzeestrand Schiermonnikoog 14Onderweg verzamelden we wat opvallend grote schelpen, knutselden een gezicht in elkaar voor de foto; de laatste oogst namen we mee om aan de Balg bij het water te fotograferen. De passagiers van de Balgerexpres waren er zelf schelpen aan het zoeken. Een nieuwsgierige zeehond stak op een tiental meters regelmatig zijn kop boven het water, dat vonden we al bijzonder zo dichtbij. We volgden de waterlijn langs de Noordzee weer naar het westen. Na 1/3 van dit traject zagen we twee zeehonden in het zonnetje op het strand. Ze hadden geen enkele moeite met onze toenadering, zodat we close-ups konden maken. Mooi!

Na eerst alleen naaktrecreanten en daarna een bonte mix van nudisten en in zwemkleden gehulde badgasten gekruist te hebben linksaf naar de strandopgang op de Prins Bernhardweg bij strandpaviljoen De Marlijn. Kilometers over hard en rul zand gaat op een gegeven moment toch vervelen(d) worden. Over het Scheepstrapad, door het bos en het Bospad naar de Badweg. Om de begin juni nog in de steigers staande rode vuurtoren nu weer in volle glorie te zien, ook nog even naar de Noordertoren gelopen. Via de Badweg naar het dorp, waar we bij de Spar Schut nog 2,5 liter bronwater en bitter lemon insloegen. Met de droogte en warmte was de eigen voorraad (2,5l voor mij 3,5l voor Klazien) bijna op. In het gras van de Willemshof een wat langere pauze. Lege statiegeldflessen weer ingeleverd, bij De Halte ijs gekocht en op het terras mensen gekeken. De laatste 3km opnieuw over de zeedijk en veerdam naar de boot.


Zo rustig het ‘s morgens was, zo druk was het voor de afvaart van de Rottum om 16.30u. Weer in Lauwersoog neergestreken bij Vishandel Sterkenburg, waar visschotels met patat goed smaakten. De waarschuwingen voor onweer en zware regenval golden gelukkig alleen voor de westelijke Waddeneilanden. Zelf hielden we het de hele dag, ook de terugweg naar Balkbrug droog. Schiermonnikoog blijft mooi; de rust op het oostelijke deel van het eiland doet je de drukte van het dorp en de badstranden heerlijk vergeten!De totale route was 41,4km. Bij het plotten van de GPS coördinaten op de kaart zie je, dat de route wat hoekig met de veerdam en de Kobbeduinen omgaat. Houd bij het overnemen of zelf wandelen rekening met beperkte openstelling van het Nationaal Park:

  • De Oosterkwelder is in het broedseizoen (15 april-15 juli) alleen toegankelijk voor excursies onder leiding van Natuurmonumenten.
  • Het natuurgebied tussen de Prins Bernhardweg en Kobbeduinen is in het broedseizoen alleen toegankelijk op de met witte palen gemarkeerde wegen en paden.
  • Het strand vanaf paal 10 tot de oostpunt is uitsluitend vlak langs de waterlijn vrij toegankelijk, de rest is wegens noodzakelijke rust voor broedvogels niet toegankelijk van 15 april tot 15 juli.