Bert Hedeman, Henny Portman & Ron Seegers – Managen van Agile projecten

managen van agile projectenLeerboeken over projectmanagementmethoden zijn doorgaans gortdroog (ook in andere vakgebieden zie je dat) en nodigen niet uit voor het slapen een stuk te lezen. Dat ik op een zomermiddag toch met plezier door Managen van Agile projecten kwam, zegt veel over de vertaling en redactie die Bert Hedeman, Henny Portman & Ron Seegers hebben gestoken. Het eerste Nederlandstalige boek dat gebaseerd is op DSDM Atern Handbook Version 2 (2008) vormt de stof voor de APMG examens Agile Project Management Foundation en Practitioner. Meerwaarde van het boek zit wat mij betreft onder meer in de redelijk soepele vertaling, al blijft het ‘product’ Zich ontwikkelend resultaat me jeuken. De schrijvers gaan verder in op het op maak snijden van de aanpak voor een specifiek project, de wijze les die ook aan het begin van de PRINCE2 tekstboeken staat en die – dom, dom – zo vaak wordt overgeslagen. Het projectmanagement in agile projecten is wijs laveren tussen de ‘scrum-fanaten’ die blijven volhouden, dat hun (team)werk geen bemoeienis van een projectmanager nodig heeft, de in portfoliomanagement, programmamanagement en traditionele projectmanagement geschoolde mensen die blijven volhouden, dat de wereld van projectmatig werken planbaar en maakbaar is.

Het op de incrementele en iteratieve methode Dynamic Systems Development Method (DSDM) gebaseerde Management van Agile projecten heeft voldoende aanknopingspunten om teamwerk met Scrum te laten uitvoeren, De methode heeft voldoende rollen, technieken en processen in zich om een project van kop tot staart te kunnen leiden in een omgeving die vraagt om een incrementele / iteratieve aanpak, nadrukkelijker nog dan RUP op maat (2011). De auteurs staan stil bij de overeenkomsten, verschillen en combinatiemogelijkheden tussen DSDM Atern en PRINCE2, Scrum en Lean Six Sigma. Productspecificaties (niet voorschrijvend, zoals in PRINCE2), een begrippenlijst, vertaallijst Nederlands-Engels en vragenlijst om een geschikte projectmanagement aanpak te kiezen, completeren dit waardevolle boek.

Note to English readers:

A free white paper Managing Agile Projects (PDF) is available on Henny Portman’s web site.

Over de auteurs

Als partner bij Hedeman Consulting is Bert Hedeman de senior die de begeleiding biedt bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement. Met de publicatie van vakliteratuur en zijn deelname aan toonaangevende kenniswerkgroepen levert Bert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling het vakgebied.

Bert is een zeer betrokken mens die in zijn kracht komt in trajecten waarbij professionalisering van project- en programmamanagement niet los staat van (strategische) organisatiedoelen. – Bert houdt van het behendige spel waarin hij helpt bij het maken van verantwoorde keuzes, het in de juiste volgorde betrekken van belanghebbenden en het goed beleggen van verantwoordelijkheden. Bert staat voor het zorgvuldig kiezen van wat nuttig, nodig en urgent is met duurzame verbetering voor ogen. – Bert heeft ruim 30 jaar (internationale) ervaring op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement en is assessor, coach en trainer in uiteenlopende methodieken en werkwijzen w.o. PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP™ en IPMA. Bert was tevens meer dan 12 jaar verbonden aan de universiteit als hoofddocent proces- en projectmanagement.

Henny Portman, ook partner bij Hedeman Consulting begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO’s. Als auteur van vakboeken en artikelen, blogger en zijn deelname aan toonaangevende kenniswerkgroepen en spreker op congressen en gastdocent op Hogescholen levert Henny een actieve bijdrage aan de ontwikkeling het vakgebied.

Henny is een vakspecialist die zijn passie voor het vakgebied portfolio-, programma-, projectmanagement en PMO’s en zijn aversie tegen bureaucratie weet te vertalen in doelmatige en pragmatische oplossingen. Henny staat voor het verbinden en opzetten van PM(O) netwerken binnen en buiten organisaties waarin kennisuitwisseling, vragen en leren van elkaar centraal staan. Henny heeft ruim 30 jaar (internationale) ervaring op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement en het opzetten en verder professionaliseren van PMO’s in (Oost) Europa en Azië en is coach en trainer in uiteenlopende methodieken en werkwijzen w.o. PRINCE2®, en MoP™. Naast zijn werk bij Hedeman Consulting is Henny werkzaam als PMO consultant binnen ING Insurance & Investment Management waar hij verantwoordelijk is voor methoden, technieken, standaarden, training en coaching van portfolio-, programma- en projectmanagement en PMO’s.

Ron Seegers is directeur van Projectmeester training en coaching. Hij is trainer en coach op het gebied van PRINCE2, Agile PM, Scrum en IPMA. Hij heeft een aantal projectmanagementpublicaties op zijn naam en heeft verschillende projectmanagementboeken mogen reviewen. Na enkele jaren als projectmanager te hebben gewerkt, begeleidt Ron Seegers organisaties en individuen bij projectmatig werken. Hij heeft daarbij ervaren dat gedrag essentieel is voor het succes van elk project.