Wandelen rond de Aalderstroom en De Klencke

Vandaag heb ik twee routeontwerpen van Rob Wolfs getest vanuit het Drentse esdorp Zweeloo. Met de buren in Aalden ligt het aan de oevers van de Westerstroom; de natuur in het beekdal is zowel voor wandelaars als fietsers toegankelijk. Ik parkeerde m’n auto bij de school annex huisartsenpraktijk in Zweeloo op het kruispunt van Markstraat en Hoofdstraat.

Zweeloo – Sleenerzand (15km)

Vanaf de Marktstraat eerst langs de Kloosterdwarsweg, waar kunstenaar Francois Geismann een goudkleurige meditatieboom heeft neergeld ter nagedachtenis aan de dappere Marieke. Een plek om stil te staan bij de natuur. In het oude deel van Zweeloo staan nog fraaie boerderijen met vlechtwerk tegen het rieten dak en vind je ambachtslieden als handweverij Veldmann. Via de Noordlangenweg loop je het dorp uit. De bedachte oversteek van de N381 kan niet. Even geprobeerd om aan de zuidzijde een oversteek verderop te vinden. Weer terug naar de plek waar aan de overkant de Bosweg loopt. Over het wild werend hekwerk lukt met mijn lengte wel, slootje springen aan de andere kant van de provinciale weg ook.

Daar wacht alweer een kunstwerk, ditmaal rode vogelhuizen op sierlijke uitlopers van een dode boom. Voornamelijk langs bosranden (ik herken de voorliefde van routes van Rob Wolfs hierin) kronkelt de route verder door het Sleenerzand. Ik laat het uitstapje naar de Papeloze kerk (ofwel ganggraf / hunebed D49) zitten, de grafheuvel Galgenberg verderop met een gelijknamig open veld wisselt de bospercelen af. Terug in het bos weer in de richting van de N381 staat nog een Vliegtuigmonument. Na een crash van een Halifax bommenwerper hebben scholieren uit Oosterhesselen en Zweeloo die te fiets naar Coevorden gingen (17km!), brokstukken verzameld en verstopt in een Staatsbosbeheer schuur. Later is er een monument van gemaakt, verstevigd en vernieuwd.

De tunnel Sleenerzand onder de provinciale weg door kruist makkelijker dan de heenweg. Bospaden leiden naar natuurterrein De Stroeten, een nat veld vóór het essenlandschap met zandpaden dat weer naar Zweeloo leidt. De rondborstige godin Demeter heeft er het voormalige kloosterterrein ingenomen. De burgers hebben een houten paneel naast het beeld gezet: “Met godin Demeter in het Klooster gaat het goed met ons. Zij brengt ons vruchtbaarheid en overvloed”. Anno 2014 dus even ‘waar’ voor ‘nuchtere Hollanders’ als in het oude Griekenland. Het geeft te denken.

Dichterspad Aalden – De Klencke – Westerstroom – Zweeloo (14km)

Vanaf de Marktstraat linksaf de Hoofdstraat in en direct weer rechts. Even verderop ligt het plaatselijke zwembad en camping De Knieplanden. Het Dichterspad leidt over de Aalderstroom en door een groenstrook om de bebouwing heen. Net als in vele andere dorpen ligt ook hier het opgepompte water in de ijsbaan te wachten op vrieskou. In Oud-Aelden ligt een ruime Brink met wisselkunst en oude saksische boerderijen aan alle kanten. De Middenweg leidt je over de klinkers en zand het dorp uit, het natuurgebied De Klencke in. Het Gebint aan de Koemarsendrift is een kunstwerk van Bettino Francini. Hier wordt nieuwe natuur gecreëerd. Het vernatten langs de een bosrand gaat wat te goed, het wandelpad staat enkele tientallen centimeters onder water. Dus maar weer een hek over, door het iets minder diepe water in het weiland naar hogere delen. Goeddeels onverharde paden leiden naar het landgoed rond havezate De Klencke.

Na de oversteek van de Westerstroom gaat het aan de andere zijde weer richting Zweeloo. Helaas heeft de regen mijn route ook gevonden. Verder is het opvallend stil in dit gebied vandaag. Enkele fietsers en een paar hondenbezitters, verder niemand. Herkenning op het laatste stukje tussen Benneveld en Zweeloo, dat loopt gelijk met de eerste route uit Zweeloo.


Ik heb de richtingaanwijzingen en markeringen genoteerd. De beide routes worden verder uitgewerkt – mogelijk met een wijziging voor de oversteek van de N381 – en verschijnen binnenkort als Trage Tocht op de wandelzoekpagina van Rob Wolfs.