Wandelen in broeken, maten en heuvels van Salland

Vandaag verkende ik Salland tussen Okkenbroek, Espelo, Holten en Bathmen. Afwisselend terrein van de (Oude) Schipbeek tot de Holterberg en van diverse broeken en maten (polders) tot bossen, akkers, weteringen en leidingen (waterwegen).

Er zijn diverse startpunten voor deze op basis van de wandelnetwerkkaart Salland in elkaar gezette route bij Rustpunten of knooppunten mogelijk: Okkenbroek (Oerdijk 218 Okkenbroek), Koeweide (Meester Bosweg, Holten), Holterberg (Holterbergweg 11, Holten), Holten (Stationsstraat, Holten) en De Pothaar (Pothaarsweg 8 7434 SE Bathmen).

Okkenbroek – Holten (14 km)

Zelf koos ik voor het centrum van het dorp Okkenbroek. Toen ik nog op de lagere school in Deventer zat, fietste ik enkele zomers naar de omliggende bossen voor een zomerkamp van ‘Brink 30’. Met de klok mee gaat het eerst vanaf de parkeerplaatsen voor de kerk aan de Oerdijk via het Sallandpad naar het Rustpunt aan de Okkenbroekse weg. Vanuit dit Rustpunt wordt veel van de coördinatie gedaan voor de Stichting behoud natuur en landschap Holten en omgeving. Deze stichting stelt zich tot doel om zo veel mogelijk van het authentieke landschap in eigendom te krijgen om het in tact te houden. Daar waar nodig wordt de natuur een handje geholpen, bijvoorbeeld door de houtwallen terug te brengen en bij te houden, wallen die jaren geleden met de ruilverkaveling werden gerooid. De veelal eiken stammen worden gekloofd en onder andere gebruikt om er authentieke houten weidepalen van te maken.

Hier dan via het buurtschap Espelo (let op: dit is niet Hof Espelo en De Wildernis bij het voormalige vliegveld Twente tussen Enschede en Hengelo!) door het landgoed Weldam, langs de Bosschool en de akkers van de Koeweide en vervolgens klimmend over de Panoramaweg naar de heide en bossen van de Holterberg. De paal van het keuzepunt M46 lag in het zand. Ik heb ‘m weer rechtop gezet. Helaas klopt de bepijling op deze paal en ook de volgende niet. Daar kom je achter als je bij het toeristisch overstappunt, Diorama Holterberg en de restaurants van de toeristenweg staat. Dus weer terug, waarbij ik een vanaf de westzijde onzichtbare paal vol pijlen onder de poort van Hotel Het Losse Hoes ontwaar en vervolgens een door een ander van zwarte pijlen overgetrokken ‘officiële’ bepijling vlak vóór de M46 op de kruising Heksenweg – Ericaweg ontdek. Schone taak aan Routepunt Oost om juiste palen aan te brengen. Over de Ericaweg naar beneden naar het dorp Holten. In het dorpscentrum werd ik aangehouden door een vrouw die me ‘s ochtends langs haar boerderij in Espelo had zien lopen (‘de hond bleef maar aanslaan’) en vond dat ik stevig had doorgelopen. Ze kende natuurlijk de route niet; een rechte lijn van Espelo naar Holten was het allerminst.

Holten – De Pothaar (9 km)

De route laat het centrum goeddeels links liggen. Van de klim naar de 34m hoge heuvel Beuseberg merk je niet veel. Net als op de Holterberg en andere plekken in de gemeente Holten-Rijssen zijn ook hier de palen van het Wereldtijdpad te volgen. Per jaartal een paal met geschiedenis. Op de Beusebergerweg 39 is Rustpunt Byishimo. De bij de boerderij behorende tuinen, inclusief heemtuin, zijn vrij te bezichtigen. Alle opbrengsten van het rustpunt én van het bijbehorende winkeltje zijn bestemd voor projecten in Rambura. Flinke stukken asfaltweg (Russendijk, Langstraat, Oude Stationsweg) kenmerken de koppeling tussen de heuvels bij Holten en de voormalige veengronden en polders rond de Oude Schipbeek. De snelweg A1 is in zicht, maar onderweg is er ook het museum Broer, een leven lang Boer, het boerderijmuseum van de familie Pekkeriet aan de Langstraat en het Vijfsterren Dierenhotel A1 aan de Oude Stationsweg.

De Pothaar – Okkenbroek (11,5 km)

Vanaf het Rustpunt De Pothaar, waar ook een boerderijmuseum met stijlkamers is wordt het bos langs de Oude Schipbeek gevolgd om via de Bathmensche Broek naar de bossen ten oosten van Bathmen te gaan. Kleine stukken verharde weg koppelen de bospercelen en zandwegen op de route. Hier prompt ook enkele groepjes wandelaars die één van de vele wandelroutes in omgekeerde richting lopen. Op de laatste kilometers bleef het niet bij dreigende luchten of miezerregen. Tussen de  Plompmars en Okkenbroek regende ik volledig nat. Wandeltempo ging dus alleen maar omhoog. Na de boerenerven wachtte de auto bij de kerk: zo’n 35km na de start vanochtend.