Wandeling door de nieuwe natuur van Almere

Als basis voor de route van vandaag heb ik het tracé van de 40km Apenloop van de 10e editie in 2012 gebruikt die Niels van Tol op Wikiloc heeft gezet. Mocht je dit jaar zin hebben, is de Apenloop op zondag 18 mei met zoals elke keer de start en finish in stadslandgoed de Kemphaan in Almere. Hoewel het geluid van autoverkeer in de buurt van de snelweg A6 en de verschillende rondwegen (S101, S102, S103, S107, etc.) behoorlijk ‘aanwezig’ is, viel verder op, dat ik maar één verkeerslicht hoefde te gebruiken op deze route (Strubbenweg, Veluwsekant). Voor de rest hebben de planologen goed nagedacht over de scheiding van auto’s en fietsers/wandelaars. Opvallend afwezig in het grote gebied: boerderijen, akkers en vee. Ja, in het Kromslootpark liepen enkele zwijnen te wroeten langs de weg en in de Noorderplassen zag ik op afstand enkele Schotse Hooglanders.

Almeerder Hout – Gooimeerdijk (10km)

‘s Morgens vroeg om 8.30u is de parkeerplaats bij De Kemphaan leeg, het klimpark Fun Forest nog verlaten en het pannenkoekenrestaurant Dubbel-Op gesloten. Eerst onder de N305 door het Waterlandsebos in richting de Kromme wetering om over het Sturmeypad het nooit afgebouwde kasteel van Almere van dichtbij te zien. Om het terrein staat een hek, wat een extra troosteloze indruk van de nu al 12 jaar geleden stilgelegde bouw geeft. Wat meer welkom voel je je in het Vroege Vogelbos, dat langs Almere-Haven ligt gedrapeerd. Boomkunst als een woningwetwoning van buxus, een wandelbank XXL en informatiecentrum annex kinderboerderij brengen stadsmens en natuur dichterbij elkaar. Het Kromslootpark volgt. Op de informatieborden aangekondigd als tweeledig park met zowel het oudste loofbos van Zuidelijk Flevoland en plassen en kreken met riet. In het tweede, dicht tegen de A6 aan liggende terrein is alles, dat eruit zag als boom gekapt, wordt een nieuwe weg aangelegd en ruimte vrijgemaakt voor de verbreding van de A6. Vlak voor de Gooimeerdijk rust ik even.

Muiderzand – Pampus-Hout (10km)

Het Zilverstrand is tot 2017 gesloten in verband met de verbreding van de A6. De ontsluiting van Gooimeerdijk, Almere-Poort, Muiderzand op en rond de A6 is een zichtbaar bewegend veld. Aan de overzijde van de spoorlijn zijn de parkeerplaatsen voor het recreatieterrein Muiderzand verlaten. Via Vis-a-Vis ga ik de IJmeerdijk op. Hier is het helemaal gras, zodat je even het breedste onverharde wandelpad van de hele gemeente voor je alleen hebt. Bij de Marina is het uitzicht prachtig. In plaats van de vele uit het water getakelde boten fotografeer ik de lege aanlegplaatsen in de ochtendzon. De IJmeerdijk is het volgende stuk wel geasfalteerd, maar autovrij. Opnieuw midden over de dijk, gewoon voor het plezier. Het is helder, Amsterdam, Pampus zijn goed te zien.

Het Van Wagtendonkpad vanaf de dijk naar Pampus-Hout oogt kaarsrecht en eindeloos. Aan de rechterzijde wordt Almere-Poort uitgebouwd, links worden bospercelen ontwikkeld. Tijd voor een volgende rust, terwijl menig hardloper en hondenbezitter voorbijtrekt.

Oostvaardersdijk – Waterwijk (10km)

Het Da Vincipad is een langgerekt schelpenpad, dat via een plassenlandschap en rietkragen uitkomt op de Oostvaardersdijk. Via het fietspad langs de dijk blik je op de vuurtoren van Marken. Rechts de boeiende twee-onder-een-kapwoningcombinaties van de wijk Noorderplassen. Met uitzicht op de rietkragen en de dijk wel één van de betere plekken om te wonen in Almere. Het Lepelaarpad omsluit het staatsnatuurmonument (ik wist niet dat we die ook hadden) Lepelaarplassen. Aan de rechterhand zowel vrijstaande als rijtjeshuizen direct aan het water, dus veelal met boot voor de deur. Aan de linkerhand vogeluitkijkpunten om vanaf de wal dit nu met rust gelaten stukje natte cultuurlandschap te zien. Het pad tussen de Lepelaarplassen en Noorderplassen komt uiteindelijk bij de Hoge Vaart uit. Het Vaartsluisbos aan de overzijde bewaar ik voor een andere keer.

Waterwijk – Almeerder Hout (10km)

Almere-Stad begint hier langs de vaart. Met relatief oude huizen in de Waterwijk. Ik doorkruis het Bos der Onverzettelijken om via de Verzetswijk opnieuw langs water onder station Parkwijk door te gaan door de Parkwijk. Via het Hoefbladpad, opnieuw langs water de Filmwijk in, waar het pad Natalie Woodpad heet (overigens staan niet alle padnamen ter plekke aangegeven, zorg dus zelf voor goede looprichtingen en markering van afslagen). Het Lumièrepark komt uit bij het Weerwater, dat een panorama op het centrum van Almere-Stad geeft. Een verrassend stukje bos op het Diafragmapad dat naar het zuidelijke stuk Filmwijk en de bedrijven op de Veluwse Kant leidt. De A6 weer onderdoor, het Weteringpark in Almere-Hout door en het Spotvogelpad op, door het Waterlandse bos terug naar De Kemphaan.