Wandeling door Oosterbos rond Klazienaveen-Noord

Vandaag was ik niet alleen voor Rob Wolfs (Wolfs Wandelplan) in het Bargerveen, maar ook in het Oosterbos in het 15km verderop gelegen Klazienaveen-Noord aan het testwandelen. Rob leverde me een routeontwerp als gpx-bestand en het verzoek ze in het veld na te lopen, evt. fouten in het ontwerp op te sporen, een routebeschrijving en foto’s te maken. Het resultaat komt later op de wandelzoekpagina met trage tochten. Hier een wandelverslag met foto’s en de door mij gelopen route, zoals je dat van mij gewend bent. De totale route is 17km lang en bestaat uit 2 lussen. De route is vrijwel geheel onverhard, goed schoeisel is vanwege de zompige ondergrond aan te bevelen. Horeca onderweg is er alleen in de zuidelijke lus (theehuis).

Alle begin is moeilijk. Als je het startpunt Herenstreek in Klazienaveen-Noord hebt doorgekregen, maar die niet kunt vinden in de auto navigator, is het even lastig. De Verlengde Splitting kende de navigator gelukkig wel in dit dorp. Al rijdend vanuit Weiteveen via Klazienaveen en Nieuw-Dordrecht naar de nieuwe bestemming, zag ik op het scherm, dat ik al op de Herenstreek reed. Goed, voor de navigatie dus Herenstreek in Nieuw-Dordrecht aanhouden. Ten oosten van dit dorp ligt een 2km verder het Scholtenskanaal, waar je linksaf naar Klazienaveen-Noord kunt en ter plekke je auto kunt parkeren. Je kunt het ook een paar honderd meter westelijker doen (de echte startplek van de route), maar dan moet je wel een terreinwagen mee hebben om weer uit het vers gelegde gele zand weg te komen.

Noordelijke lus

Vanaf de parkeerplaats aan de Herenstreek gaat de route aan de westzijde van het Oosterbos. Staatsbosbeheer is met groot onderhoud bezig. Uitheemse boomsoorten worden gekapt. Er liggen hele percelen omgehakt om meer ruimte te geven een natuurlijk hoogveenbos te laten ontstaan. Van een veengebied rechts naar bos in het deel erboven om op de al genoemde Verlengde Splitting uit te komen. Links ligt de wijk Barger-Oosterveld van Emmen. Dan begrijp je weer waarom er zoveel lege flessen en blikken in de sloot langs het fietspad lagen. Ook in dit veengebied zijn de hoogteverschillen opvallend. Aan de overzijde van de Verlengde Splitting loop je over een dijk die wat hoger ligt dan de naastgelegen Tweede Groenedijk, wel een aparte benaming. Het is flink zompig, blij de hoge wandelschoenen aan te hebben.Na de vele bospercelen en veengronden een klein stuk langs een sloot en open veld, waar de plaatselijke jagers hun hobby beoefenen. De Verlengde Splitting weer over en dan weer afwisselend bos en veengrond om zo na 10km wandelen weer op het startpunt uit te komen. En juist daar mist een bank om even te rusten.

Zuidelijke lus

Dus rust ik op één van de ‘ijstijdstenen’ bij de parkeerplaats. Het is na lunchtijd en dan zijn er ook wat meer hondenbezitters en wandelaars buiten. De route gaat eerst langs de oostzijde van dit stuk Oosterbos om uit te komen bij het in 2013 uitgegraven Koning Willem-Alexanderkanaal en Koppelsluis, dat sinds mei Nieuw-Dordrecht met het Stoltenskanaal en het oostelijk ervan gelegen grote kassengebied verbindt.

Vlak vóór theehuis De Groene Trambrug gaat de route het bos weer in. Hier hoor je het verkeer over de A37 rijden. Vlak vóór de snelweg laat je het Noaberpad rechtdoor gaan om zelf rechtsomdraaiend het bos een eind verderop weer in te gaan. Hoewel bos: brede zandpaden met een uitgegraven stel grote keien uit de ijstijd, jarenlang voor hunebed gehouden, nu openlijk tentoongesteld als Geologisch Monument Nieuw-Dordrecht. Rechts nog een waterput uit vervlogen tijden. Je kunt bovenop Koppelsluis genieten van het uitzicht. Ook verderop ruimte om te kijken, nu veel bomen gekapt zijn. Het IJstijdpad was wel leuk geweest om in de route op te nemen. Na 7km kom je weer uit bij het startpunt.

In de buurt