Rob Evers – Teams door het vuur

      3 Comments on Rob Evers – Teams door het vuur

Een doorsnee managementboek of beschouwing over leiderschap is geschreven vanuit en voor het bedrijfsleven. De krijgsmacht is echter al eeuwenlang een waardevolle bron van inzichten en methodieken voor het smeden van teams voor de strijd, motiveren, voorbeeld stellen en doelgericht samenwerken. Eén soldaat is immers géén soldaat. Met het aanbod van Rob Evers om zijn boek Teams door het vuur persoonlijk te komen overhandigen, inclusief een nadere kennismaking is natuurlijk veel leuker dan een boek van de bibliotheek lenen, of op afstand via email met een auteur een te recenseren boek te verruilen voor een bespreking.

Als metafoor gebruikt Evers het vuurwiel als middel om balans tussen actie, reflectie en teamgevoel te creëren. Als het wiel in balans is, en onderhouden wordt, rolt het efficiënt en is het geschikt om bestuurd te worden. Zelfkennis, innerlijke discipline, relatie met volgers en teamexpertise  zijn nodig om jezelf en anderen te leiden. Betrokkenheid van teamleden, de verbinding tussen de ‘materialen’, ook nodig om te kunnen sturen, begint bij inwijdingsrituelen, het opnemen van een lid door een team, een warme doche. Andere rituelen helpen bij de verdere hechting en zonodig afhechting en afstoting. Moraal en moreel zijn gebaat bij hechte vriendschap, meer nog dan kameraadschap. Vrijblijvendheid is de grootste vijand van motivatie en teamprestaties.

Naast praktijkverhalen uit het leger en de burgerluchtvaart biedt de auteur bruggen naar toepassing van krijgsmachtlessen in het bedrijfsleven (‘van compagnie naar company’). Evers schrijft toegankelijk, ongekunsteld en schuwt ‘management speak’. Het persoonlijk relaas van strijdmakkers en de auteur zelf, plus de vele bronnen en auteurs die je niet in een zoveelste managementboek bij herhaling vindt, geven het boek echt toegevoegde waarde voor de (aspirant)leider die voor en met zijn/haar team door het vuur wil gaan.

Over de auteur

Rob Evers (Teamband) begeleidt bedrijven bij het versterken van teams. Hij is bedrijfskundige, gecertificeerd trainer/coach en actief reserveofficier van de Koninklijke Landmacht. Hij werd meerdere malen uitgezonden naar crisisgebieden als Bosnië en Afghanistan.