IPMA-NL Congres 2013: Projecten mislukken niet!

Met als prikkelend thema ’Projecten mislukken niet!’ werd gisteren in ‘t Spant! in Bussum opnieuw het jaarlijkse IPMA-NL Congres gehouden. Twee stromen gedurende de dag: onorthodoxe projecten, buiten bestaande kaders treden en met een andere blik naar projecten kijken. Tijdens en tussen de sessies door verzorgde ik samen met Migiel Gloudemans en Rob Matser via onze eigen accounts en @ipma_nl de verslaggeving via Twitter en zwengelden er de interactie naar aanleiding van de presentaties verder aan. Van de afsluiting naar de dagopening de presentaties die ik heb bijgewoond:

Wim Pijbes werd in 2008 directeur van het Amsterdamse Rijksmuseum. De €100 miljoen voor de verbouwing die aan het begin van het decennium als ‘mooi begin’ was gekwalificeerd, is diverse malen naar boven bijgesteld. Pijbes deed uitgebreid uit de doeken hoe de toegenomen regeldruk, het vanuit allerlei standpunten iets van zo’n verbouwing mogen vinden en kostenopdrijvende maatregelen voorstellen, de risico’s die ondergronds bouwen met zich meebrengen, hebben geleid tot enerzijds een schitterende museumlocatie, dat sinds de heropening 8 maanden geleden al 1 miljoen bezoekers heeft getrokken, en anderzijds een financiële aderlating van jewelste.


Lessen uit zijn verhaal:
1. In geval van tegengestelde regelgeving, kies je de regel die je het beste uit komt.
2. Duidelijke keuzes, leiderschap en eenvoud helpen projecten succesvol op te leveren.


Wil je meer zien over de totstandkoming van het nieuwe Rijksmuseum, bekijk dan de gelijknamige documentaire van Oeke Hoogendijk.
De creatieve ondernemer Daan Roosegaarde (1979) krijgt terecht media-aandacht met zijn bijzondere vindingen. Verbeelding tot werkelijkheid maken is waar hij voor leeft. Dat kun je niet alleen. En zo wordt voor de lichtgevende wegen samengewerkt met Heijmans en is een campagne gestart via de ANWB leden / lezers van de Kampioen. De ‘ja, maar’ frustreert ook hem. Met een speciale ja,maar-stoel deelt hij stroomstoten uit aan bezwaarden.


Lessen uit zijn verhaal: veel op pad zijn, antennes uit en nonlineair denken, procesdenken en weg blijven van email cultuur.


Dr. Anne Keegan doceert HRM aan de UvA. Veel van haar studenten eindigen in een leidinggevende rol en krijgen dus te maken met HR aspecten. Projectleiders in een matrix- of projectgeoriënteerde organisatie hebben naast de lijn- en HR manager een nadrukkelijke rol als beïnvloeder van gedrag. Proactiviteit van zowel de projectleider als de -medewerker kan bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid, thuisvoelen, en de benodigde aandacht voor opleiding & ontwikkeling, passende werkzaamheden, intake en afscheid nemen. Wat voor mij als projectmanager normaal is om te doen (360 graden feedback, projectbeoordelingen, meedraaien in jaarlijkse beoordelingscyclus) is volgens veldonderzoek zeker geen gemeengoed.

Sylvain Lenfle doceert projectmanagement en innovatie in Frankrijk. Tijdens zijn presentatie leert hij uit de geschiedenis van het Manhattan Project (de ontwikkelingen van de eerste atoombommen in de Tweede Wereldoorlog) en het Sidewinder project (Koude Oorlogstijd, ontwikkeling van air-to-air raketten). Wat destijds als goed projectmanagement werd ‘verkocht’ is achteraf gezien, ook door direct betrokkenen, gekwalificeerd als een struikelpartij in volstrekte duisternis. Dat budget geen probleem was, de tijdsdruk enorm en vooral alternatieve scenario’s simultaan werden ontwikkeld, heeft bijgedragen aan het ‘geluk’ in ‘productie werkende protypen’ Little Boy, Fat Man en Super te kunnen fabriceren. Een leestip: Managing the unknown van Christoph Loch (2006) naast de boeken met terugblikken op het Manhattan Project zelf.

Rob Wijnberg (1982) is filosoof en journalist, de man achter De Correspondent. Projecten zijn ketens van samenwerking. Ondernemerschap en initiatief, risico’s durven nemen en net als Rosegaarde de verbeelding werkelijkheid maken, drijft Wijnberg. Hij is blij met crowdfunding om geen afhankelijkheid van professionele investeerders of geldschieters te hebben. Het rendement kan dan makkelijker teruggeïnvesteerd worden in plaats van uitgekeerd aan aandeelhouders. En ja, wat is de maat voor succes? Aantal abonnees? Wat als ze volgend jaar zijn afgehaakt?


Tijdens het IPMA-NL congres wordt deze erfenis zichtbaar gemaakt door middel van een bijzondere installatie. De drie dames van Oud Wasgoed verzorgden een interactieve tijdlijn met daarop succesvolle projecten van 1950 tot en met nu. Denk bijvoorbeeld aan de invoer van de AOW, het rijksvaccinatieprogramma en internetbankieren. Maar ook de eigen successen mochten als fris goed getoond worden aan het publiek. Kandidaten voor de volgende Project Excellence Award van IPMA moeten zo toch makkelijk(er) gevonden kunnen worden.


Er was nog meer. En dus nog een aantal opvallende tweets: