Wat drijft en kenmerkt me als projectmanager?

Op 6 juni 2013 had ik met een aantal andere projectmanagers een meeting in het kader van de Taskforce PR van IPMA-NL. De facilitator, Arie de Zeeuw van Authentic Communication, maakte het op een gegeven ogenblik persoonlijk en confronterend met vragen als:

 • waarom projectmanagement?
 • waarom ben jij projectmanager?
 • wat kenmerkt je al projectmanager?
 • welke waarden delen projectmanagers eigenlijk?

Eigen-zinnige antwoorden, hoop ik.

Waarom projectmanagement?

change is difficultVeranderingen in werkzaamheden, ander gebruik van middelen (geld, grondstoffen, halffabrikaten, mensen) zijn nodig om waarde te kunnen blijven toevoegen aan een organisatie, te kunnen blijven vernieuwen. Continuïteit van de organisatie is gebaat bij verandering in een veranderende wereld.

Mensen verzinnen deze veranderingen en brengen ze ook tot stand. Om mensen met uiteenlopende expertises te laten samenwerken is leiding nodig om te inspireren, te bewegen, bij te sturen, doelgericht te houden. Waar de bestaande organisatie ingericht is om te beheersen, stabiliteit te garanderen, wordt zo’n verandertraject letterlijk en figuurlijk apart georganiseerd als tijdelijk project. Het leiden van deze tijdelijke organisatie wordt projectmanagement genoemd.

Waarom ben jij projectmanager?

Ik vind het boeiend om met mensen zo’n verandering tot stand te brengen. Zelf heb ik natuurlijk ook (inhoudelijke) expertise, affiniteit met financiële dienstverleners. Een projectorganisatie biedt leermogelijkheden voor deelnemers en leiders. Een project werkt aan een benoemd resultaat, dat als schakel in een keten weer bijdraagt aan een hoger doel, bijvoorbeeld kostenreductie, invoering van een nieuw product, vergroten van marktaandeel of blijven voldoen aan veranderde regelgeving. Een project is uniek en eindig. Dat geeft een gezonde spanning tussen avontuur met op voorhand onzeker resultaat (je gaat voor succes, maar het kan ook misgaan) en overzicht (je stuurt bij, kunt stoppen of uitstappen en binnen afzienbare tijd lever je wat op).

Wat kenmerkt je als projectmanager?

Volwassenheid om keuzes te maken, bijvoorbeeld de afweging een methode of aanpak volgens het boekje te doen, of juist een eigen draai te geven. Ondernemerschap in bijvoorbeeld de inventiviteit met tegenslagen en problemen om te gaan en het rentmeester zijn over beschikbaar gesteld budget (je geeft het geld van een ander uit). Mensgericht zijn, omdat de beoogde verandering of het gewenste resultaat op weg daarnaartoe alleen maar door en met mensen tot stand gebracht wordt. Resultaatgericht als opdrachtnemer (weggestuurd kunnen worden om een boodschap) en geëngageerd ‘eigenaar’ van de opdracht.

Welke waarden delen projectmanagers eigenlijk?

Best lastig om voor anderen te spreken en waarden goed te duiden. De handvol waarden die veel organisaties ogenschijnlijk uit hetzelfde boekje halen (eerlijk, klantgericht, betrouwbaar, etc.) zeggen niet zoveel, als de praktijk van de organisatiecultuur anders is. Dan wordt het ‘streven naar’ in plaats van ‘handelen vanuit’. Ik heb een greep gedaan in het overzicht van 353 positieve waarden die om een norm vragen op kritischehouding.nl als basis voor wat een projectmanager nou onderscheidt in mijn beleving:

 • Aanwezigheid
 • Actief zijn
 • Afwisselend
 • Avontuurlijkheid
 • Beschikbaarheid
 • Besluitend
 • Bevlogenheid
 • Controle
 • Daadkracht
 • Directheid
 • Doelgerichtheid
 • Duidelijkheid
 • Effectiviteit
 • Efficiency
 • Innovativiteit
 • Loyaliteit
 • Mensgerichtheid
 • Ondernemerschap
 • Plezier
 • Plichtsbetrachting
 • Positiviteit
 • Professionaliteit
 • Relativisme
 • Samenwerking
 • Structuur
 • Toegankelijkheid
 • Toewijding
 • Vasthoudendheid
 • Veelzijdigheid
 • Verbinding
 • Volharding
 • Zelfbeschikking
 • Zelfredzaamheid