Lessen van PMI Netherlands Summit 2013 over de waarde van projectmanagement voor organisaties

Donderdag 13 juni werd de 2e 2e Summit van PMI Netherlands Chapter gehouden in het hotel Figi in Zeist. CKC Seminars verzorgde de organisatie, sprekers uit binnen- en buitenland de content. Thema: A one day learning experience that will last for years. Uit de bezochte presentaties en beluisterde keynote sprekers heb ik veel opgestoken. Ik verdeel de lessen in tweeën: de waarde van projectmanagement voor organisaties vandaag en het leren als projectteam maandag.

Strategic drivers of Delivery Capability

Dr. Lynn Crawford (Professor Project ManagementBond University, Australia, Director, Human Systems International Limited) en Dr. Terry Cooke-Davies (International Group Chairman, Human Systems, Visiting Research fellow, Cranfield University) verzorgden een duopresentatie op basis van onderzoek onder bedrijven en instellingen wereldwijd. De resultaten zijn beschreven in het door PMI uitgegeven boek Best Industry Outcomes, dat de deelnemers aan de Summit aan het einde van de dag meekregen.

Het jargon van de projectmanager is een behoorlijke barrière met de omgeving. Het is belangrijk de taal van de opdrachtgever, business te spreken, te snappen welke strategische doelen jouw projectresultaat of -uitkomst helpt realiseren. Hoe sterker de strategische focus, hoe breder PM practices worden gebruikt.

Aanname van Crawford en Cooke-Davies, was dat als project management capabilities verbeterd worden de outcomes ook beter worden en daardoor de bedrijfsresultaten. De pest van veel volwassenheidmodellen als CMMi, OPM3, PMMM en P3M3 is, dat ze generiek zijn, toepasbaar in elk bedrijf in elke sector. En wat is een best practice, als je de keuze uit honderden zichzelf best pretenderende practices hebt?

De context van een project is echter anders dan de context van de (staande) organisatie. Zodoende zou het moeten werken, dat de bedrijfsstrategie bepaalt welke project management capabilities er nodig zijn. Projectmanagement heeft alleen waarde in de organisatiecontext.

Is er wel een fit met de strategie, met drijvers als productiviteit, veiligheid, betrouwbaarheid, al naar gelang de focus die de organisatie op een topprioriteit aanbrengt? Met het bekende model van Treacy & Wiersema (operational excellence, customer intimacy, product leadership/innovation) richten organisaties hun strategie in. Het onderzoek laat zien welke practices volgens de respondenten in place zijn en hoe deze van belang verschillen in organisaties met een specifieke strategie.

What do executives want and need from professional program and project managers?

Joseph Norton (na lange carrière nu deputy CIO bij Philips) deelde zijn visie op wat nu echt telt voor opdrachtgevers, portfoliomanagers of managers van projectmanagers: facts, and nothing but the facts. Hamvraag wat hem betreft bij het ingehuurd worden als projectmanager aan de opdrachtgevende organisatie: is het hier veilig professioneel projectmanagement te doen?

Projecten lijken allemaal op elkaar, ze zijn òf gericht op een product, òf een proces. Norton zweert bij doordachte planningen, gestructureerde rapportages, earned value analysis en achteruit plannen vanuit een gewenst einddoel, dat vaak in financiële termen luidt. Focus ligt wat Norton betreft op productiviteit, werkproducten, betrouwbaarheid, inspanning en tijd. Een project is ontworpen voor succes, of mist een deugdelijk ontwerp en faalt onherroepelijk.

Met het panel, bestaande uit Koos Veefkind (oud-Capgemini collega, nu CIO DNB), Gerard Geurtjens (director of projects, Schiphol) en Arnd Bruninghaus (director business development Royal HaskoningDHV) werden de volgende lessen opgehaald:

  • voorkom verrassingen; wees altijd transparant.
  • denk na voordat je überhaupt een project start.
  • management ziet dashboards als heilige graal en acht zichzelf competent om ze te ‘lezen’.
  • arrogantie en mystificatie van de projectmanager zijn doodzonde(n).
  • lead by example.
  • er is nog veel te onderzoeken over de rol en competenties van de opdrachtgever.