PMI Netherlands Summit 2013 inspireert werk te maken van team-based learning

Over een maand is het 2e PMI Netherlands Summit. Het door Netherlands Chapter van het Project Management Institute (PMI) en CKC Seminars georganiseerde evenement voor projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers op 13 juni bij Figi in Zeist heeft als thema “A one day learning experience that will last for years”

Team-based learning in projecten

Eén van de subthema’s is team-based learning. Een project als tijdelijke organisatie met mensen van uiteenlopende disciplines en komaf, in veel organisaties een mix van internen en externen, geeft goede leermogelijkheden als team. Denk aan de ZZP’er die in aanvulling op individuele opleidingen in een project ‘onder de mensen’ is en ervaring kan inbrengen, maar ook zeker kan leren van andere teamleden. Of de interne medewerker die misschien al jaren bij de opdrachtgevende organisatie werkt, nauwelijks wisselt van baan en zo kan leren in een relatief kleine organisatie, waarbij ook nog eens kennis en kunde van buiten wordt ingebracht.

Chantal Savelsbergh (consultant en coach bij Kennis & Co en TeamLab, docent bij Open Universiteit) en Peter Storm (eigenaar Kennis & Co, Teamlab en betrokken bij Open Universiteit) schreven er in 2012 het boek Team Learning in Projects – Theory & Practice. Chantal en Peter presenteren hun onderzoeksresultaten tijdens de Summit in een sessie Team learning in projects. In een vorig onderzoek toonden de beiden aan, dat er een sterke en positieve relatie is tussen team performance en team learning. In het tweede onderzoek stond het vinden van factoren voor het verbeteren van leergedrag centraal. Premisse is het tweeledige doel onder elk project: presteren en leren. Leren stimuleert presteren en geleverde prestaties stimuleren verder leren.

Het leerproces moet wel gefaciliteerd worden, niets gaat vanzelf. In deze en andere sessies tijdens de Summit vertellen sprekers graag hoe je dat kunt doen: teamcoaching gericht op het eigen teamleervermogen, intervisie of individuele coaching door de teamleider of HR-advisering m.b.t. team-based learning. Het volledige programma vind je online, evenals de mogelijkheid je aan te melden.