John Hermarij & Michiel Louweret – Projectmanagement na vandaag

Met ‘de wereld verandert snel en drastisch, en dus zijn veranderingen eerder regel dan uitzondering’ begint menig consultant of managementboek zijn betoog. En aangezien veel verandertrajecten in organisaties projectmatig worden uitgevoerd, ligt het voor de hand kritisch te zijn naar de gereedschapskist van vakgenoten. Volstaan de competence baselines en certificaten om ook de komende jaren een waardevolle bijdrage te kunnen leveren als projectmanager? Als uitvloeisel van  trendwatching, zoals gepresenteerd tijdens IPMA-NL Congres 2011, literatuurstudie, de #pmscheren discussies op Twitter en LinkedIN hebben John Hermarij en Michiel Louweret in  Projectmanagement na vandaag hun conclusies vervat.

Zij zien zeven trends in de wereld na vandaag: vervangende grenzen, een transparante wereld, flexibiliserende arbeidsmarkt, het toenemend belang van werkende vrouwen en standaards, schurende generaties, nieuwe rollen en andere patronen. Genoeg uitdagingen dus voor projectmanagers in de 21e eeuw.

Zeven nieuwe competenties moeten helpen: aandacht globaliseren, betrekkingen harmoniseren, strategisch scherpstellen, ethisch beïnvloeden, pragmatisch standaardiseren, stress balanceren en iteratief excelleren. Organisaties kunnen bijdragen door een gezonde voedingsbodem te bieden voor de (verdere) ontwikkeling van deze competenties. Zij vinden de balans tussen autonomie, gezamenlijkheid, discipline en vernieuwingszin. De schrijvers illustreren hun bevindingen met allerhande recente ontwikkelingen en praktijksituaties en mixen gedachten en zienswijzen rond zoeken naar balans, ethiek, transparantie, innovatie, systeemdenken, engagement, leiderschap, pragmatiek, waardering van andere culturen en coaching. Volg je het vakgebied, de ontwikkelingen in de wereld en recente managementliteratuur, Dan Ariely, Malcolm Gladwell, Daniel Kahneman tot Frits Spangenberg en André de Waal trekken voorbij, zul je veel herkennen en dat is ook de bedoeling.

Anders dan Better Practices of Project Management biedt Projectmanagement na vandaag in handzaam formaat (binnen 3u heb je het boek uit) handreikingen om je ontwikkelplan voor de komende tijd vorm te geven. En nee, die gaan niet over een aangeprezen specifieke methode, template of organisatie, maar over jou en jouw competenties m.b.t. gedrag, context èn techniek.

Over de auteurs

John Hermarij is visionair, ideloog en trendwatcher. Hij heeft sinds 1980 ervaring met projectmanagement en sinds 2000 werkt hij als adviseur/trainer bij Dhirata. Actief in Europa, Afrika en het Arabisch Schiereiland. John heeft een inspirerende, interculturele kijk op projectmanagement. Hij is de auteur van Better practices of Projectmanagement.

Michiel Louweret is organisatieliefhebber, trainer en publicist. Sinds november 2000 ondersteunt hij vanuit zijn adviespraktijk Louweret & Partners organisaties om hun ambities waar te maken. Zijn hart ligt bij de publieke zaak. Provincies, gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen maken gebruik van zijn dienstverlening. Michiel schreef eerder Met publiek elan! en Managen met verbeterprojecten.

Zie ook: