2e PMI Netherlands Summit inspireert 13 juni project-, programma- en portfoliomanagement

Voor de 2e maal organiseren het Netherlands Chapter van het Project Management Institute (PMI) en CKC Seminars voor projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers inspirerende dag, op 13 juni bij Figi in Zeist. Als thema voor de PMI Netherlands Summit geldt  “A one day learning experience that will last for years”

Afwisselend programma

Van 9-17u kun je leren van een keur aan sprekers tijdens keynotes, workshops en presentaties. ‘s Ochtends zullen Dr. Lynn Crawford (Professor Project Management, Bond University, Australia, Director, Human Systems International Limited) en Dr. Terry Cooke-Davies (International Group Chairman, Human Systems, Visiting Research fellow, Cranfield University) Strategic Drivers of Delivery Capability belichten. Het samenspel tussen een project als manier om veranderingen in de organisatie teweeg te brengen en de specifieke marktomstandigheden en strategische drijfveren van de organisatie. Maatwerk dus.

‘s Middags deelt Capgemini collega Jacques Dunselman (Program Manager & Principal Consultant) zijn inspiratie uit de luchtvaart. Tussen het besturen van een project en een vliegtuig zijn veel overeenkomsten. Een handige metafoor om planning, procedures en verwachte aankomsttijd eens van een andere kant te bekijken.

De laatste keynote is voor Joseph F. Norton (Senior Vice President, Deputy CIO and Head of IT Infrastructure & Operations, Royal Philips, Member, PMI Executive Council, Chicago). What do Executives want and need from Professional Program and Project Management? Ook in Nortons presentatie verschillende perspectieven op projectmatig werken.

Tussendoor kun je lessen trekken uit bijvoorbeeld het veiliger maken van de Afsluitdijk (Joost van de Beek, Project Manager, Ministry of Infrastructure and the Environment), intervisie & coaching (Thomas Swaak, Sr. Director Global Change Management, Philips), agile aanpakken (Bert de Vries MBA, Sr. Consultant & Trainer en Manoj Vadakkan, Agile Consultant, Northern Star Consulting), co-creatie (Ir. Hans van Veen) of kennis die over organisaties heen wordt opgebouwd over het vakgebied (Louis Maessen, sr. Project & Program Manager en Robert van Westering, Management Consultant & Lecturer).

Inspiratie dus om langer dan de volgende dag wat aan te hebben. Je project of programma is immers ook geen eendagsvlieg. Daar wil je nog jaren de vruchten van plukken! Aanmelden voor de Summit kan online.

Meer over PMI en PMI Netherlands Chapter

PMI werd in 1969 in de VS opgericht. Erg bekend bij projectmanagers is het Project Management Body of Knowledge© (PMBoK), een lijvig boekwerk, dat met enige regelmaat wordt geactualiseerd en vertaald naar het Nederlands. Het is een standaardwerk op het gebied van projectmanagement en zou als naslagwerk in elke boekenkast van een zichzelf serieus nemende projectmanager te vinden moeten zijn.

PMI Netherlands Chapter is een vereniging van zo’n 750 leden die actief zijn op het vlak van project-, programma- en portfoliomanagement. Delen van kennis en ervaring, professionaliseren van het vakgebied en netwerken staan centraal in ontmoetingen, workshops, lokale interessegroepen en dus een jaarlijkse conferentie. Als je belangstelling hebt in het lidmaatschap, kijk dan op www.pmi-netherlands-chapter.org.

Enhanced by Zemanta