Zoektocht naar een geschikt VWO voor Henriëtte

In Balkbrug hebben we 2 basisscholen, een openbare Prinses Margrietschool en een christelijke CNS Balkbrug. Voor voortgezet onderwijs moeten we het dorp uit en hebben in principe de keuze uit Dedemsvaart, Nieuwleusen, Hoogeveen,  Ommen en Zwolle. Twee jaar geleden hadden we met Johan onze eerste kennismaking in de sinds de jaren ’80 natuurlijk ook veranderde wereld van voortgezet onderwijs. Met een VMBO TL/HAVO advies kwamen we op een keuze uit het Meander College in Zwolle of het Vechtdal College in Ommen. Bus versus fiets, dat soort afwegingen. Het werd Vechtdal College Ommen. Naar middelbare scholen in Hoogeveen zijn we niet gaan kijken vanwege de relatief lange reistijd; op Vechtdal College Dedemsvaart zou alleen de HAVO onderbouw gevolgd kunnen worden.

Dit jaar is onze dochter Henriëtte aan de beurt om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Met een NIO uitslag die een VWO / gymnasium waardigheid bevestigt, ziet het te verkennen landschap er weer anders uit.

Meander College Zwolle

Op 19 november 2012 (zo vroeg in het schooljaar van groep 8 begint het dus al) de voorlichtingsavond van het christelijke Meander College in Zwolle bezocht. Meander in de Aa-landen is goed per bus bereikbaar en biedt (voor ons interessant) VWO met cultuur als onderscheidend kenmerk ten opzichte van andere Landstede middelbare scholen in de omgeving. Op woensdag 9 januari 2013 bezocht Henriëtte de open lesmiddag en zaterdag 26 januari 2013 gingen we samen naar het open huis.

Tijdens het open huis ruim baan voor het cultuurprofiel: van streetdance en de Meander Big Band tot een open dramales en stukken uit de musical. Op de vraag naar de invloed van de christelijke identiteit op de inhoudelijke kant van de vakken echter een ontwijkend antwoord van dhr. Groen: we hebben een paas- en kerstviering en een bezinningsmoment elk 4e uur. Een meegenomen leerlinge uit 2 Atheneum vervolgens heel nuchter, dat dat dagelijkse moment vooral niet uit de Bijbel lezen was en er ook niet gebeden werd op school. Podiumvakken (drama, muziek, streetwise, etc.) als extra, leerpleinen met computers en vanaf 2013/14 het ‘zeer gewenst’ vinden van het dagelijks op school beschikken over een eigen tablet of laptop in een verder typisch jaren ’70 schoolgebouw annex wijkcentrum en bibliotheek en het winkelcentrum AA-Landen om de hoek. Klazien heeft er van 1977-1982 zelf met plezier de HAVO gedaan.

Carolus Clusius College in Zwolle

Zaterdag 19 januari 2013 het Open Huis van het Carolus Clusius College in Zwolle bezocht. Hoewel de voorzijde aan de Veerallee het meest in het oog springt, zijn er twee zij-ingangen aan de Julianastraat en Kamperweg. Bushalte is wel aan de Veerallee. De protestants-christelijke school positioneert zich als wereldschool met bijvoorbeeld internationale uitwisselingsprogramma’s, een optioneel tweetalig Orfeo gymnasium en extra keuzevakken (elders bijvoorbeeld plusvakken genoemd) zoals theater, mode, sport, media, wetenschap, techniek en digi.

English: Voorkant schoolgebouw uit 1925

Voorkant schoolgebouw uit 1925 (Wikipedia)

1 Atheneum is vorig jaar gestart met een iPadklas. Aanschaf van een tablet is dan een verplicht nummer, terwijl het (Orfeo) gymnasium hier juist uitgaat van een eigen laptop. Trots vertelde een leerlinge, dat het gewicht van haar rugzak na het beschikbaar komen van digitale edities van lesboeken van 13,5kg naar 9kg was gegaan.

In de nieuwere schoolgedeelten allerlei alternatieve klasopstellingen, in het gedeelte uit 1925 een echte ‘oude’ school, dat me deed denken aan de Rijksleerschool (sinds 1983 Deventer Leerschool) en School D aan de Houtmarkt, zoals ze eind jaren ’70/begin jaren ’80 in Deventer nog in gebruik waren.

Vechtdal College Ommen

Jaarlijks komt een middelbare school het algemene verhaal vertellen aan de ouders en soms ook kinderen over het voortgezet onderwijs. Dit keer was het Vechtdal College Ommen aan de beurt op maandag 14 januari 2013. Henriëtte was echter niet uitgenodigd, en we zelf het algemene verhaal inmiddels kunnen dromen, hebben we die laten schieten. Donderdag 31 januari bezocht Henriëtte met haar klas de open dag. In Ommen kun je sinds een paar jaar ook Atheneum doen. Van origine is de school echter een LTS.

De Zeven Linden Dedemsvaart

Tasje De zeven lindenMet de groepen 8 van de Prinses Margrietschool en CNS Balkbrug ging Henriëtte vrijdag 18 januari 2013, opgehaald door een heuse bus, naar de openbare Zeven Linden in Dedemsvaart, onderdeel van de Van der Capellen scholengemeenschap in Zwolle e.o. De zich met sport afficherende school in Dedemsvaart is De Zeven Linden is afgelopen schoolseizoen met VWO-eindonderwijs gestart. Op de open lesmorgen stonden design, techniek en sport centraal. En design is dan bijvoorbeeld een papieren draagtas illustrereren.

Vechtdal College Dedemsvaart

In Dedemsvaart wordt wel VWO aangeboden, maar de brugklas is er alleen als combinatie HAVO/VWO, waar voor alle leerlingen dezelfde vakken worden aangeboden. Pas na de eerste klas wordt een VWO klas gevormd. Geen Grieks of Latijn of Klassieke oriëntatie dus in het eerste jaar. Ik zie daarin exact het probleem, waarmee ik na 2 jaar HAVO/VWO brugklas in 1984 geconfronteerd werd. Overstap naar een gymnasium zit er namelijk niet zonder jaar inhalen in. Kortom: wil je de mogelijkheid van gymnasium open houden, moet je niet in Dedemsvaart zijn.

Waar Vechtdal College Ommen wel en Dedemsvaart op de website niet helder over is, is het gymnasium vanaf de 2e klas. Dat wordt namelijk alleen bij Vechtdal College Hardenberg aangeboden. En dan zeg ik nuchter: dan kun je ook direct in jaar 1 naar Hardenberg.

Gymnasium Celeanum Zwolle

Dan het openbare Gymnasium Celeanum in Zwolle, voor het 4e jaar in de top-10 van beste VWO-scholen in Nederland volgens Weekblad Elsevier. (13 januari 2013) “De school onderscheidt zich door een sterke Alpha- en Bètaprofilering en een breed programma Internationalisering. Er zijn veel momenten om ook buitenschools aan sport, drama en muziek mee te doen.” en met ruim 140 andere scholen in de strijd om zich vanaf 4 februari 2013 één van de 52 Excellente Scholen in Nederland te mogen noemen. Het is het enige zelfstandige gymnasium in de provincie Overijssel. Ik  bezocht de voorlichtingsavond op woensdag 30 januari, en met Klazien, Henriëtte en Marianne het Open Huis op zaterdag 2 februari op zowel de vestiging Westerlaan als Zoom. Henriëtte ging naar de open lesmiddag op woensdag 23 januari 2013, leerde er het Grieks alfabet en mocht door een microscoop naar waterpest kijken.

Met de ouders van aanstaande gymnasiasten was het lachen op 30 januari, niet alleen om de Koefnoen persiflage van een aanmelding voor het gymnasium, maar ook vanwege de voordracht van de docente klassieke talen van de reis van Iason om het gulden vlies te bemachtigen en de moordlustige Medea, samen een flink deel van het vertaalwerk in 4-6 gymnasium Grieks teruggebracht tot een smakelijk 20 minuten durend verhaal.

Ik heb haar 2 februari gecomplimenteerd voor deze voordracht. De dochters vermaakten zich met de diverse puzzels en quizjes bij Duits, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, speelden zelf en met mij een potje badminton, maakten gel en een sleutelhanger, lieten zich voorlichten over Chinees en Spaans, Latijn en Grieks, informatica en raadden hoe scheikundige reacties tot stand kwamen. De tijd vliegt op deze open dagen. Als leraar aangezien worden en zo bij scheikunde koffie aangeboden is lekker, maar voor je het weet heb je veel grotere verantwoordelijkheden binnen de school 😉

Greijdanus College Zwolle

Het gereformeerde Greijdanus College bij de Campus van het eveneens christelijke Hogeschool Windesheim gooit het op de christelijke identiteit. De doelgroep zijn ouders die één of meer van onderstaande criteria belangrijk vinden:

 • ook op school Gods liefde en onze afhankelijkheid daarvan centraal staat.
 • op school de lijn van een christelijke opvoeding thuis wordt voortgezet.
 • op school de bijbel en de betekenis ervan voor ons leven ruim aan bod komt.
 • omzien naar elkaar, veiligheid en zorg net zo belangrijk is als goed onderwijs.
 • school mijn kind helpt een plek te vinden als jonge christen in de maatschappij

De voorlichtingsavonden kwamen niet uit de agenda. De open dag op woensdag 30 januari 2013 wel.

Twee looproutes, één voor VMBO en één voor HAVO/VWO langs alle vakken en uiteindelijk in omgekeerde volgorde ook door de andere leerweg. Voor de leerlingen geeft dit het beeld van een enorme school. Wel sterk gericht op de interactie en actie: van de ene prijsvraag naar het andere spelletje, leerlingen en docenten spreken de potentiële scholieren direct en voortvarend aan. Van cupcakes versieren tot zelf pannenkoeken bakken, gewicht van de schooltas of het aantal boeken in de mediatheek raden. Terwijl het schoolkoor Rolling in the deep van Adele speelt een miniles drama meepakken, of leren Chinese karakters schrijven of toch naar wiskunde. Je wordt op de zoveelste open dag wel kieskeuriger. Conclusie: een gezellige boel, leuke school volgens Henriëtte.Mijn eigen beeld vooraf van de optocht meisjes in rokjes vanaf het station Zwolle naar de Campus heb ik ter plekke kunnen bijstellen. Het verbod op roken binnen leek wel met 2 k’s geschreven. Met de tijd meegaan is dat.

Onderlinge vergelijking

Natuurlijk spelen gevoel, eerste indrukken, gehanteerde lesmethoden, extra’s bovenop het ministerieel afgedwongen basisaanbod een rol in de afweging. Een onderlinge vergelijking met cijfermateriaal van het ministerie van Onderwijs zegt ook wat. Op de getipte 10000scholen.nl kun je maximaal 4 scholen met elkaar vergelijken. Ik koos het kwartet Carolus Clusius College, Vechtdal College Ommen, Gymnasium Celeanum en Meander College om een scholen vergeleken rapport te maken. Met de kanttekening dat VWO op Vechtdal College Ommen nog maar net wordt aangeboden en nog geen eindexamenkandidaten heeft afgeleverd, blijkt:

Schoolomvang

 1. Carolus Clusius College (2011: 1365 leerlingen, 1% groei sinds 2007)
 2. Vechtdal College Ommen (2011: 923 leerlingen, 35% groei sinds 2007)
 3. Meander College (2011: 910 leerlingen, 26% krimp sinds 2007)
 4. Gymnasium Celenaum (2011: 894 leerlingen, 51% groei sinds 2007)

Eindexamencijfers

Dit wordt gemeten op een 5-puntsschaal. 1 = het slechtst, 5 het best.

 1. Gymnasium Celeanum (VWO 4, 4, 4)
 2. Meander College (VWO 4,2,4)
 3. Carolus Clusius College (VWO 2,3,2)

Rendement onderbouw

 1. Meander College
 2. Gymnasium Celeanum
 3. Vechtdal College Ommen
 4. Carolus Clusius College

VWO diploma zonder zitten blijven

 1. Gymnasium Celeanum (73%)
 2. Meander College (66%)
 3. Carolus Clusius College (60%)

Slagingspercentage VWO / gemiddeld eindexamencijfer

 1. Gymnasium Celeanum: 93% / 6,5
 2. Carolus Clusius College: 88% / 6,1
 3. Meander College: 86% / 6,6

In het al aangehaalde Elsevier onderzoek, gepubliceerd op 13 januari 2013, zijn ook het Greijdanus College in Zwolle, het Vechtdal College Hardenberg en het Roelof van Echten College in Hoogeveen meegenomen. Rekenend over 2011 is de score en beoordeling van Elsevier dan:

 1. Gymnasium Celeanum (73% onvertraagd naar 6 VWO; gemiddeld eindexamencijfer 6,5, oordeel inspectie V, oordeel Elsevier ++)
 2. Meander College (66% onvertraagd naar 6 VWO; gemiddeld eindexamencijfer 6,0; oordeel inspectie V; oordeel Elsevier +-)
 3. Carolus Clusius College (60% onvertraagd naar 6 VWO; gemiddeld eindexamencijfer 6,2; oordeel inspectie V; oordeel Elsevier +-)
 4. Greijdanus College (49% onvertraagd naar 6 VWO ; gemiddeld eindexamencijfer 6,3; oordeel inspectie V; oordeel Elsevier +-)
 5. Vechtdal College Hardenberg (54% onvertraagd naar 6 VWO; gemiddeld eindexamencijfer 6,4; oordeel inspectie V; oordeel Elsevier -)
 6. Roelof van Echten College Hoogeveen (42% onvertraagd naar 6 VWO; gemiddeld eindexamencijfer 6,1; oordeel inspectie V; oordeel Elsevier +-)
Wie kiest? Mijn eigen overwegingen

Met m’n eigen Gymnasium achtergrond op het toen nog Geert Groote College in Deventer geheten combinatie HAVO-VWO met rooms-katholieke inslag denk ik nog steeds dat de massale verbreding van scholen, fusiedrang en schaalvergroting specialisatie in de weg staat.

Als christen in Nederland is het een voorrecht om naast openbare ook christelijke scholen te hebben. Christelijke scholen, of ze nu protestantse, rooms-katholieke of evangelische grondslagen hebben, ontlenen hun identiteit aan het christelijke geloof. Bij veel scholen kunnen ook niet-gelovige leerlingen terecht. Hoe men omgaat met minderheden, de omgeving, de natuur, talenten, pesten, feesten, welke fatsoensnorm gehanteerd wordt, telt allemaal mee. Andersom lijkt de tolerantie begrensd, zo bleek bij de omvorming van ‘mijn’ Geert Groote College tot Etty Hillesum College. En tegelijkertijd ben ik nuchter. Door een rooms-katholiek gymnasium wordt je geen katholiek, en na 6 jaar op een protestantse school geen voorbeeldig gereformeerde. De school is een opvoeder, naast de ouders en bijvoorbeeld tienerclub. Vrienden zijn belangrijk. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. En helaas wordt ook op christelijke scholen gepest, zijn de coffee shops ook om de hoek te vinden en is menig docent beter aanspreekbaar op het vakgebied dan (persoonlijk) geloof .

Gericht op verdere doorstroming naar een universiteit met bijbehorend op kamers gaan vind ik een kleine middelbare school die zich afficheert met veilig, knus, dichtbij huis, op het eigen dorp gericht ook hinderlijk. Wonen in een dorp(je) in Overijssel heeft allerlei mooie aspecten, maar de wereld is groter.

Wie kiest? Henriëttes overwegingen en conclusie

Het is de school waar Henriëtte zich de komende 6 jaar thuis moet voelen, uitgedaagd wordt, zich mag ontwikkelen en vriendschappen mag aangaan. De overzichtelijkheid van de beide vestigingen van het Gymnasium Celeanum was ook zeker belangrijk. Sinds de open lesmiddag was ze voor zichzelf al overtuigd van de keuze voor Celeanum.

Prima keuze, de aanmeldingsprocedure is de volgende stap. De kennismakingsmiddag met de nieuwe brugklas in juni staat alvast in de agenda.