Bas van de Haterd – (R)evolutie van werk – sociaal kapitaal in organisaties

Revolutie van werkIn (R)evolutie van werk schetst Bas van de Haterd een aantal ontwikkelingen die misschien nu nog geen gemeengoed zijn, maar in combinatie wel voor een (r)evolutie kunnen zorgen, zoals ooit de jagers tot landbouwers evolueerden en met de industrialisatie werk ook radicaal anders georganiseerd werd. Van de Haterd schreef eerder Werken nieuwe stijl en daarvoor Personal Brand.nl. Hij kiest ditmaal meer de meso-economische kant van mens en werk. Want als jouw werk net zo goed of beter gedaan kan worden door iemand elders op aarde, zit je in de gevarenzône. Positief gesteld liggen er in de flexibele schil rond organisaties, ad-hoc samenwerkingsverbanden om projecten aan te nemen als team, mee te helpen aan open source software of je toegevoegde waarde als zelfstandige professional te tonen veel kansen. Een behoorlijke variabilisering van de beloning is voor de één zeer motiverend, een ander zal zich willen blijven koesteren in repetitief werk, niet alleen in de maakindustrie, maar ook in de dienstverlening (denk aan call-centers of support afdelingen). Vanuit trends als duurzaamheid, zingeving, vertrouwen, transparantie, decentralisatie en prestatiebeloning is veel te zeggen over de toekomst van werk. Van de waardering van menselijk kapitaal (‘onze belangrijkste asset’, maar niet als zodanig geactiveerd op de balans, slechts een kostenpost in de resultatenrekening en dus het haasje bij kostenbesparing), tijdelijkheid van organisaties (naast de op continuïteit gerichte organisaties zijn er ook organisaties die hun eigen sterfelijkheid hebben ingecalculeerd: blijven draaien zolang er winst gedraaid wordt en anders kappen), nieuwe plekken voor leiderschap en zelfmanagement. Het minst kon ik me vinden in ‘de zwermen van zelfstandigen’ die beweeglijk alle kanten op gaan. Ik constateer toch vooral ‘zelfstandigen’ die deze jaren flink moeten toegeven om regelmatig een opdracht te bemachtigen of als talent herkend worden en alsnog binnen blijven bij een organisatie. Voorbeelden van groepen projectleiders, SEPA consultants, accountants of marketeers die en masse hun opdrachtgever morgen vaarwel zeggen om achter een nieuwe hype te gaan, ken ik niet. Niettemin een heel lezenswaardig boekje die geen fantastische toekomst schetst, maar wel grijpbare mogelijkheden toont. Inspiratie haalde Bas van de Haterd bij bekende denkers, schrijvers en ondernemers als Daniel Pink, Stephen Covey, Martijn Aslander, Lynda Gratton, Erwin Blom, Nils Roemen en Ronald van den Hoff.

Over de auteur

Bas van de Haterd is een freelance ‘professional bemoeial’. Hij helpt bedrijven met het oplossen van personeelsproblemen. Dat kan door nieuwe werknemers aan te trekken, maar ook door organisaties en mensen te helpen slimmer te werken. Hij is expert op het gebied van recruitment nieuwe stijl en personeelsbeleid in de 21e eeuw, waarin nieuwe media steeds een grote rol spelen. De afgelopen jaren heeft Van de Haterd veel organisaties bijgestaan met inspiratie-sessies of adviesopdrachten rondom arbeidsmarktcommunicatie en employer branding.