Timothy H. Lim – De Dode Zeerollen: een kort overzicht

Daags na het lezen van Michael Baigent & Richard Leigh – The Dead Sea Scrolls Deception heb ik gezocht naar zowel een complete uitgave van de Dode Zeerollen als een recenter overzichtswerk mbt de rollen en de interpretatie ervan, dus max. 10 jaar oud, ofzo. In 2011 is The Dead Sea Scrolls: a very short introduction (2005) van Timothy H. Lee vertaald in het Nederlands. In De Dode Zeerollen: een kort overzicht gaat de wetenschapper en schrijver achtereenvolgens in op de status van cultureel icoon, de archeologische vindplaats en de grotten. Van wie waren de rollen, welke literaire composities zijn er in de Qumranbibliotheek terug te vinden. De Qumran-essenen, want aan de werkhypothese van essenen als belangrijkste bewoners van de Qumran bewoning houdt ook Lim vast, wordt geplaatst in hun context, zowel geografisch als historisch. Welke geloofsovertuigingen werden eigenlijk aangehouden, hoewel dat net als in het jodendom minder strak vastligt als vele systematische theologieën op het christelijk erf. Wat voor beeld geven de rollen ons over het vroege christendom? Wel, vooral een historische duiding en een context dat er meer messias figuren rondliepen, dat de interpratatie van Mozes en de Profeten net als bij de apostelen (Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus, etc.) eigenzinnig waren, net als bij de essenen. Lim waakt er wel voor complottheorieën aan te hangen, of veel waarde te hechten aan claims als het onderuit schoppen van de wortels van het christendom of wilde speculaties van het huwelijksleven van Jezus Christus. De grootste ontdekking van handschriften zit bijvoorbeeld in de beschikbaarheid van manuscripten van ver vóór de tot nu toe bekende manuscripen en de variabiliteit in de teksten dankzij het kopiëren, vertalen en interpreteren. Bewust, maar minder kwaadwillend, zoals bijvoorbeeld Erhman je wilt laten geloven. Ben je geprikkeld om verder te lezen, biedt Lim je een overzicht van aanvullende werken, zoals vertalingen, introducties, commentaren en handboeken.

Over de auteur

Timothy H. Lee is hoogleraar aan de universiteit van Edinburgh, internationaal erkend expert op het gebied van de Dode Zeerollen en lid van het internationaal team van redacteuren die verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke publicaties van de teksten.

  • Unraveling the Dead Sea Scrolls: Six Fascinating Facts
  • Digital Dead Sea Scrolls