Maarten Vermeulen – Ik kreeg het op mijn hart om een boekje over kerktaal te schrijven

Zoals ik jaren geleden veel plezier had met Nico Dikstaals boekje Daar worden wij niet vrolijk van (business- en kantoorjargon van A tot Z), zo lag ik al bij het lezen van het voorproefje van Ik kreeg het op mijn hart van ND-eindredacteur Maarten Vermeulen op 16 november 2012 weer in een scheur. Geen kantoortaal, maar kerktaal, en dan vooral het dialect dat in meer evangelisch getinte kringen wordt gesproken. Veel herkenning, waar het voor andere christenen een setje nieuwe termen en uitdrukkingen oplevert. Voor niet-christenen is Ik kreeg het op m’n hart een hulpje om de ‘wartaal sprekende’ christen beter te begrijpen. Let wel: deze kerktaal is niet de Tale Kanaäns, ofwel het zoveel mogelijk inzetten van archaïsche termen die vooral binnen oudere kerkmuren dan de evangelische worden gebruikt, vaak dankzij de gebruikte bijbelvertaling, zoals de NBG 1951 of Statenvertaling. Denk aan uitdrukkingen als de ‘heerlijkheid des HEEREN’, ‘goedertierenheid’ of ‘de HEERE verheffe Zijn aangezicht over u.’

En juist deze laatste vind je wel bij Vermeulen, die keurig uitlegt wat het verheffen betekent. Ook leer je van hem, wat een ‘knoop in je gebedsleven’ inhoudt en hoe nietszeggend ‘Wandelen in de bestemming die God voor je heeft’ of ”de zeven bergen van invloed’ is. Vermeulen beschrijft veel uit eigen ervaring en dat getuigt van het eerlijk in de spiegel durven kijken. Waarom doen we de dingen die we doen? Hoe komen we aan de vlaggen en banieren, de kindernevendienst en het nazorgteam? Hoe kom je  ‘onder de bedekking van de zalving?’ en wat ging er mis met ‘vriendschapsevangelisatie’? ‘Christelijk Nederland’, als term natuurlijk ook uitgelegd, zou alleen wel een stuk minder goed voor de lachspieren zijn, als ‘ministries’, conferenties, mannen- en vrouwendagen, samenkomsten, jeugdverenigingen en dergelijke ontdaan zouden zijn van kerktaal. Lachen om zaken die geloof en kerk raken: niet om wat goddelijk is naar beneden te halen, maar om wat menselijk is te relativeren.

Het boekje is niet en nooit af. Maarten Vermeulen heeft op Facebook een pagina ingericht, waarop gevonden uitdrukkingen een plek kunnen krijgen.  Bij het boekje zit een prachtige infographic poster van Meneer de Journalist aka Stijn Postema Eerste Hulp Bij Kerkbezoek – een beknopte handleiding met 9 klassieke houdingen tijdens zang en aanbidding. Van bungeejumper, serveerster, breedbeeldtelevisie? Voor mijzelf sprekend: wolkenkrabber en busstopper 😉 Wie plakt de poster op in de wc van de gemeente? En wie wil Ik kreeg het op mijn hart na me lezen?

Zie ook de recensie “Laten we gemeenschap hebben met elkaar” op eo.nl.