Hoe delen via MicroWorld tot groter ondernemerschap leidt

In 2010 werd MicroWorld opgericht als social business met als doel de groei van microkredieten in ontwikkelingslanden aan te moedigen. Initiatiefnemers waren de non-governmental organisation (NGO) PlaNet Finance en Groupe Allard. In 2011 startte Capgemini een partnership met MicroWorld met een co-branded microcredit site als resultaat, een stimulans voor de eigen medewerkers zich als collegiale geldverschaffer voor andere ondernemers te voegen. Leningen vanaf €20 zijn welkom om met collega’s een concreet project te kunnen financieren. Private financiering loopt zo via MicroWorld naar PlaNIS, een dochter van de micro finance NGO, PlaNet Finance.

Eerlijkheidshalve was het initiatief me in 2011 ontgaan, maar de hernieuwde aandacht in het afgelopen jaar en gerichte uitnodigingen van een practice collega (want ook communities en groepen horen natuurlijk bij een social business) prikkelden me om MicroWorld verder te verkennen en me aan te melden.

Microkrediet is geen gift of humanitaire hulp

De lener leent tegen 0% rente uit. Het geld moet na de looptijd van het krediet dus wel worden terugbetaald. Het is dus geen gift ‘om niet’ of bijdrage aan humanitaire hulp. Een microkrediet stelt zonder met miljoenen te hoeven strooien of veel geld aan overhead van de hulporganisatie te hoeven besteden lokale ondernemers in staat om hun droom te verwezenlijken.

Micro Finance Institutions (MFIs) selecteren als investeringspartners de te financieren kandidaat-projecten. Deze MFIs zijn ook de contractpartij voor de geldschieters enerzijds en anderzijds doen ze dus zaken met de lokale ondernemers. 100% van het geleende geld komt ten goede aan de geselecteerde ondernemer. Vanwege de langdurige financieringsprocedure kan voorfinanciering door de MFI wel nodig zijn.

Vanwege fiscale wetgeving is het niet mogelijk rente op de leningen uit te betalen aan de geldschieters her en der op de wereld. Dat geeft tegelijkertijd de unieke kans om zonder winstoogmerk toch gericht geld aan een specifiek project te kunnen lenen. Volstrekt andere business dan een rekening openen bij de Triodos Bank en erop vertrouwen dat zij je geld wel verantwoord zullen beleggen.

De ondernemer betaalt wel rente

De ondenemer betaalt zelf wel rente over het geleende geld aan de MFIs. Duurzame ontwikkeling moet de lokale investeringspartner in leven houden en de ondernemer prikkelen, dat er aan zijn handel risico’s kleven en hij zijn geldschieters als stakeholder moet respecteren. Voor niets gaat de zon op. Ook daarin verschilt microkrediet van traditionele hulpverlening. De MFI rekent enkele procenten per maand, transparant voor de lener op de projectinformatiepagina’s. Die percentages moeten wel in de economische context van de betreffende landen gezien worden.

Waar bestaat MicroWorld van?

De MFI betaalt MicroWorld een commissie van zo’n 5% ten behoeve van de publicatie van projecten op de website. De zo totaal door een MFI te dragen kosten blijven toch lager dan de normale kapitaalkosten ter plekke. MicroWorld ontvangt verder van deelnemende bedrijven, zoals Capgemini een vergoeding voor co-branded websites, en van eigen private investeerders die tot het bereiken van voldoende schaalgrootte om quitte te kunnen spelen vooruit te kunnen.

Social business, geen NGO

Een social business is een financieel levensvatbare onderneming (en zo anders dan een NGO) die sociale voordelen najaagt in plaats van  winstmaximalisatie. Aandeelhouders accepteren, dat ze niet op de normale wijze worden beloond met dividend.

De missie van MicroWorld:

  1. Reduce world poverty.
  2. Support microentrepreneurs in the development of their businesses through microcredit.
  3. Create a worldwide community of lenders.
  4. Develop a new form of business: efficient, financially viable, socially responsible, unified.

De waarden van MicroWorld:

  • Dignity: The relationship created between the lender and the micro-entrepreneur is based on mutual respect and business principles, not charity.
  • Experience: The MicroWorld team is made up of professionals in web, microfinance, and online banking, who are committed to investing their expertise in the MicroWorld organisation.
  • Transparency: MicroWorld’s interface is designed with transparency as a priority. Lenders can find clear and accurate information on the available projects, as well as precisely monitor their investments.
  • Innovation: MicroWorld is based on a new economic model combining solidarity, economic viability, and innovative technology.
OK, let’s roll
Bij het schrijven van dit stuk staan er 24 projecten in 6 landen met activiteiten op het vlak van voedsel, handel, services, landbouw, transport en productie open voor in totaal €15.420 aan financiering. Desgewenst kun je je ondernemers selecteren op man, vrouw of groep. Uit deze selectie heb ik de Senegalese stoffenhandelaar Modou Massogui Dieng gekozen om hem te helpen zijn voorraad uit te breiden en zo aantrekkelijker koopwaar te hebben.
Eigen aan een social business is, dat zo je andeelhouderschap ook transparant is, een ander je project(deelname) van commentaar kan voorzien of je activiteit kan volgen. En nee, noch bij het project, noch je openbare profielinformatie staan de geleende bedragen genoemd. Zoveel privacy is er dan nog wel 😉