Hans van der Loo – We hebben er zin in!

Met alleen de titel We hebben er zin in! kan de begrijpelijke reactie er één van “o nee, niet weer zo’n tsjakka! boek” zijn. Hans van der Loo (als zelfstandig adviseur verbonden aan adviesbureau Turner en aan verandernetwerk Bindje. Eerder schreef hij Kus de visie wakker) waakte ervoor en voorzag zijn nieuwe boek van de ondertitel Hoe dan? om de praktische invulling direct een plaats te geven. Het boek biedt enerzijds een overzicht van allerhandige moderne inzichten over drijfveren, motivatie, energie en zingeving, maar past ze toe met eenvoudige principes, vragenlijsten en zelftoetsen.

Dat zin(geving) een actueel en hot onderwerp is, behoeft eigenlijk geen introductie. Een totaalvisie ontbreekt in veel boeken en in dat gat springt Van der Loo. Energie in het het alledaagse, van buiten komende prikkels, maar liever nog die interne drijfkracht om in actie te komen, anderen aan te steken en resultaten te halen.  Zin wordt daarom ook wel omschreven als intrinsieke motivatie. Zin is iets wat je zelf creëert en waar je zelf voor kiest. Maar waar drijfveren ons onbewust in een bepaalde richting sturen, is zingeving in principe een bewust proces. De schrijver buurt bij denkers en onderzoekers als Jim Collins (Good to Great), Dan Ariely (zijn boeken over irrationaliteit en motivatie), Lynda Gratton (Hot Spots en The Shift), Robert Quinn (Verander de wereld),  Daniel Kahneman (Thinking, Fast and Slow)  en Stephen Covey. De kern van het boek is de door Paul Lawrence en Nitin Nohria geïdentificeerde vier universele mandelijke drijfveren: verdedigen, verwerven, verbinden en leren (verkennen).

Van der Loo koppelt er vier powerprincipes aan: aandacht (zien), verbinding (voelen), ambitie (willen) en gedrevenheid (doen) om letterlijk aan de knoppen te kunnen draaien en je energieniveau te beïnvloeden, met een kwalitatieve en kwantitatieve dimensie. Van Heike Bruch is het kwadrant met energiezones ontleend: hyperzone, zinzone, zombiezone en comfortzone. Het RealDrives instrument kan helpen om drijfveren bij jezelf, teams of organisaties te meten. Van Hans Versnel werd een kleurenmodel opgepikt: verdedigen (blauw), verwerven (rood en oranje), verbinden (paars en groen) en verkennen (geel). Samen met het onderscheid tussen het Rijnlandse en Angelsaksische model voor bedrijfsvoering ontstaat een interessante mix van toestanden en richtingen van energievelden in organisaties die gestimuleerd, gewijzigd of bewogen kunnen worden.

Naast korte termijneffecten is er aandacht voor bestendiging. Tientallen cases uit binnen- en buitenland houden de theorie bij de praktijk, inclusief alle nuchterheid en inspiratie!