Jan Stedehouder – Bring your own device

Bring Your Own Device (BYOD) is na Het Nieuwe Werken de volgende uitdaging voor het management van organisaties. De flexibiliteit die een werkgever vraagt en de behoefte van werknemers om daarbij spullen te gebruiken die passen, bevallen, trendy zijn, bijten elkaar nog wel eens op het vlak van informatiebeveiliging, helpdesk ondersteuning, verzekering, licenties en beheer. Denk aan:

 • een eigen Apple laptop in plaats van een standaard Windows machine met default software image zonder mogelijkheid ‘eigen’ software te installeren.
 • naast een oud model Nokia ‘van de zaak’ een eigen iPhone op zak.
 • zakelijke Exchange mail op je privé BlackBerry met persoonlijk telefonie-abonnement willen.
 • de één krijgt een tablet van de werkgever, de ander neemt een privé tablet mee; beiden verwachten hetzelfde te kunnen doen.
 • het uitwisselen of bewaren van bestanden ‘in the cloud’, zoals bij Dropbox, Skydrive en Evernote.
 • Thuis je eigen pc gebruiken om via een virtuele werkplek ‘alles te kunnen doen wat op kantoor ook kan’.
Jan Stedehouder schreef dit voorjaar Bring Your Own Device – Toepassing voor werkgevers en professionals als vraagbaak bij punten als:
 • Welke beslissingen moeten op managementniveau worden genomen?
 • Wat betekent BYOD voor de arbeidsvoorwaarden?
 • Wat zijn de fiscale spelregels (Werkkostenregeling) en welke mogelijkheden bieden die voor een BYOD-beleid?
 • Welke veranderingen zijn nodig in het bedrijfsnetwerk, het werkplekbeheer en het applicatiebeheer?
 • Hoe houdt u uw gevoelige bedrijfs- en persoonsgegevens veilig?

De schrijver definieert BYOD als betrekking hebbend op het geven van vrijheid aan de professional om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de ICT-tools die nodig zijn om het werk op de best mogelijke manier uit te voeren. De professional kiest een mix van hardware, software en online diensten, rekening houdend met wat verantwoord en veilig is voor het bedrijf en de rol die hij daarbinnen vervult.

Stedehouder plaatst het BYOD fenomeen in het licht van andere hypes en trends. Hij zet argumenten om juist wel of niet met BYOD aan de slag te gaan op een rij. “Nee, dat ondersteunen we niet” is echter een gepasseerd station. En dus moet je aan de slag, al was het maar om medewerkers een stuk bewustwording en opvoeding mee te geven.

In de bouwstenen voor beleid zoekt de schrijver de balans tussen controle en vrijheid. Verder is er aandacht voor de Arboregelgeving, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet Politiegegevens en NEN 3140. Om u op weg te helpen bespreekt het boek ten slotte 50 apps voor tablets en smartphones om snel, effectief, flexibel en veilig BYOD in te voeren.