Mariska van Beusichem – Moderne Devotie : terug naar de bron met Geert Grote en Thomas a Kempis

De hervormingsbeweging Moderne Devotie is het belangrijkste wat Overijssel in geschiedkundig opzicht voortgebracht heeft. Een religieuze hervormingsbeweging, die zijn wortels had in Deventer (Geert Groote) en Zwolle (Thomas a Kempis). Volgelingen van Geert Grote stichtten de gemeenschappen van Broeders en Zusters des Gemenen Leven, Thomas a Kempis schreef De navolging van Christus, op de Bijbel na het meest vertaalde boek ter wereld en de kloosters van de Congregatie van Windesheim werden overal in West-Europa gesticht.

De namen van de voormannen van de Moderne Devotie, maar ook van tijdgenoten als Alexander Hegius, Florens Radewijns en Johannes Cele zullen bij velen bekend in de oren klinken: van een straat of een school bijvoorbeeld. Maar wie ze zijn, dat is een ander verhaal.

Ter gelegenheid van de eerder bezochte en besproken tentoonstellingen in Zwolle Van Albrecht Dürer, Thomas a Kempis en Aan God gehecht / Door geloof gedreven en Een expositie over God door beeldend kunstenaar Henk Heideveld werd De Moderne Devotie Terug naar de bron met Geert Grote (1340-1384) & Thomas a Kempis (ca. 1380-1471) uitgegeven.

Na een voorwoord en twee korte biografieën van Geert Grote en Thomas a Kempis vind je in dit rijk geïllustreerde boek bijdragen van Marjan Brouwer (1979, historicus en conservator geschiedenis van het Stedelijk Museum Zwolle) over de beweging Moderne Devotie, een verdere verkenning van De Navolging van Christus door Mariska van Beusichem (1968, predikant en voorzitter van de Stichting Thomas a Kempis) en achtergronden over Preken met de ben door Bert de Vries (1961, historicus en directeur van het Historisch Centrum Overijssel). De Moderne Devotie, hun vertegenwoordigers en locaties van kloosters, kerken en boerderijen wordt vervolgens in jaartallen, en luchtfoto’s van Deventer en Zwolle letterlijk in kaart gebracht. Je snapt dan weer waarom de dit voorjaar gelopen diverse etappes van het Geert Grootepad zo uitgezet zijn.

De schrijvers hopen je te laten kennismaken met dit zo bijzondere stukje geschiedenis van de IJsselstreek. Mocht je de binnensteden van Zwolle en Deventer niet kennen, is het voetspoor van De Moderne Devotie waard te volgen. Tenslotte spreekt De Navolging van Christus ook in de 21e eeuw nog steeds mensen aan in hun zoektocht naar zingeving, innerlijke verrijking, geestelijke vernieuwing en een plek vinden in de wereld.