Jeff Sutherland – The Scrum Papers

The Scrum Papers, met ondertitel Nut Bolts and Origins of a an Agile Framework is een verzameling white papers en artikelen onder redactie van Jeff Sutherland en Ken Schwaber over het door hen gepropageerde Scrum raamwerk. Het zijn artikelen die in een tijdspanne van 1993-2011 zijn geschreven, gereviseerd en aangeleverd door derden. De ontwikkeling van Scrum van een op het bij Toyota gebruikte Lean systeem afgeleid ruwe raamwerk voor softwareontwikkeling en focus op productiviteitsverbetering naar verschillende modellen voor toepassing van Scrum en veel ervaringen uit het veld.

Olievlekwerking

Van de Scrum Primer v1.2 en Lessons Learned from the first Scrum, uitleg over Scrum development process en de eerste ‘upscaling’ bij IDX Systems van 1996-2000. Ervaringen bij Easel, VMARK, PatientKeeper, maar ook grootschalig bij Yahoo! en gedistribueerd zoals bij Xebia die verspreid over Nederland en India oplossingen voor reizigersinformatie bij ProRail verzorgde.

English: SCRUM Nederlands: Scrum, softwareontw...

Er zijn artikelen over Integrated Scrums, All-at-once development models om de effecten van specificeren, ontwerpen en realiseren in één gang te onderzoeken. Lees je alle artikelen achter elkaar, is er natuurlijk veel overlap waar het de uitleg over de rollen, gebeurtenissen en processen bij Scrum gaat.

Voor degenen die Scrum willen introduceren of uitbouwen in de organisatie, zijn de tips en ervaringen met Type B Scrum Continuous Flow en Type C Scrum All-at-once Scrum aan te bevelen.

Scrum en CMMi

Interessant is de mix van Scrum met CMMi, al was het maar om je perceptie bij te stellen. Juist CMMi level 3+ en Scrum vullen elkaar goed aan. Het inspect & adapt, continu leren bij Scrum past goed bij de continue procesverbetering die bij CMMi 3+ organisaties wordt nagestreefd.

Pattern language en witte vlekken

De verzameling papers sluit af met een opstelling van Scrum als pattern language voor software ontwikkeling. Vanuit meta-perspectief kijken naar methoden voor systeemontwikkeling deed me denken aan Inleiding technieken Informatiesystemen van F.G.T. Pottjegort tijdens m’n studie Bestuurlijke Informatiekunde op de Rijksuniversiteit Groningen, een nuttige exercitie om gefundeerd keuzes te kunnen maken.

Want daarin schuilen nog wel zwakke plekken in de beperkte theorie rondom Scrum: hoe organiseer je de wereld rondom software ontwikkelteams? De Yahoo! case zegt er wel wat over, maar veel andere artikelen gaan niet verder dan het niveau van statusrapportages en de rol van de product owner. Wat de voors en tegens zijn van een continue inzet in een Scrum team, hoe je aan de benodigde multidisciplinaire competenties komt, wanneer je wel of juist niet voor Scrum kiest, blijf in deze 224 pagina’s onderbelicht.