Voor eeuwig feest!

      2 Comments on Voor eeuwig feest!

Uit Johannes 4 (“Gesprek met de Samaritaanse vrouw”) wordt in preken vaak de focus gelegd op de Samaritaanse vrouw die al 5 mannen versleten heeft, zich verbaast over een Joodse man die op het middaguur bij een put om water vraagt en dan ook nog van haar liefdesleven weet. Toen ik dit voorjaar Johannes 4 weer eens opnieuw las, kwam de compositie en de boodschap van het hele hoofdstuk tot leven. Ik heb ook een mind map (PDF) van het hoofdstuk gemaakt.

Verschillende perspectieven

 • Farizeeën: Jezus is invloedrijker dan Johannes de Doper. Hij heeft meer leerlingen en dopelingen (vers 1 en 2)
 • Waar komt de Messias vandaan? Judea of Galilea. Omdat een profeet niet geëerd is in zijn vaderstad (bij Jezus: Nazareth) is hij vooral actief in andere steden (vers 3)
 • Samaritaanse vrouw: ze moet dagelijks water putten om in leven te blijven. Wat betekent een relatie met een man nog? Joden gaan niet met Samaritanen om. De Joden denken God te moeten aanbidden in Jeruzalem, de Samaritanen aanbidden God op een nabijgelegen berg. De Messias zal komen en ons alles vertellen (verzen 4-7, verzen 9-25).
 • Leerlingen: ze moeten eten kopen om in leven te blijven. Ook hun meester, Jezus, moet iets eten. Nog 4 maanden, dan is het pas oogsttijd (vers 8, verzen 31-33).
 • Jezus richting Samaritaanse vrouw: Je hebt al 5 mannen gehad, de man die je nu hebt, is je man niet. De redding komt uit de Joden. Jezus Christus is de bron van leven water. De Messias is al gekomen en heet Jezus Christus. God is Geest en zoekt aanbidding in Geest en in waarheid (verzen 16-18, verzen 21-26).
 • Jezus richting zijn leerlingen: de velden zijn rijp voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al. Mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Vruchten worden verzameld voor het eeuwige leven. Maaier en zaaier kunnen gelijktijdig feest vieren. De oogst is rijp. De een zaait, de ander maait. Maak het werk van de Vader af (verzen 32-38).

Krachtig getuigenis

Het effect op de Samaritaanse vrouw is geweldig: Hij weet alles van mij! Zou dat niet de Messias zijn? In de stad komen veel mensen tot geloof in de Messias vanwege het getuigenis van de vrouw (vers 39).

Ze vragen Jezus nog 2 dagen bij hen te blijven. Dan weten ze dat Hij werkelijk de redder van de wereld is, omdat ze Jezus Christus zelf hebben gehoord en gezien (verzen 40-42).

Het gaat niet om:

 • plaats, afkomst of etniciteit
 • wie je gedoopt heeft
 • wie je Hem bekend gemaakt heeft
 • eten of drinken

Het gaat om:

 • de wil doen van God de Vader
 • het werk afmaken, de oogst binnenhalen
 • vruchten voor het eeuwige leven verzamelen
 • feestvieren met de zaaier over behouden mensen
 • Hem aanbidden in Geest en in waarheid

2 vragen en 1 oproep

 1. Wat bracht jou ertoe Jezus Christus te erkennen als Messias, redder van de wereld?
 2. Wat betekent voor jou ‘teruggaan naar het hart van aanbidding’?
 3. Kom en help ons oogsten!