Productieteam en projectleider – wendbaar en van toegevoegde waarde

Het heeft ook wel wat lachwekkends hoe snel je rondom methoden en aanpakken een stammenstrijd kunt losmaken. Waar de ene collega roept, dat er in de brave new world van Scrum projecten voor een projectmanager geen plek meer is, holt een andere naar de Scrum Master training om dichtbij de heilige graal te blijven. Voor mij heeft de plek van een projectmanager veel te maken met percepties rond sturing, maakbaarheid en (zelf)organisatie van een tijdelijke opgave.

Command & control niet (langer) nodig

Scrum founding father Jeff Sutherland schrijft in de introductie van 1 augustus 2012 besproken The Scrum Papers onbescheiden over de levensveranderende kracht van Scrum:

So Scrum is as much about the heart as about the intellect and more about getting people to help one another than about project management. It can focus the spirit of the team and allow them to take their work to a higher level where everyone benefits in the process of delivering real value to each other, managers, customers, and end users.

De sporen van een projectmanager die alleen in command & control termen denkt en handelt, kom je op diverse plekken in The Scrum Papers tegen. En nee, die heb je in een soepel lopend zelforganiserend team niet (meer) nodig.

Note there is no role of project manager in Scrum. This is because none is needed; the traditional responsibilities of a project manager have been divided up and reassigned among the three Scrum roles. (…) For applications or products – either for the market or for internal use within an organization – Scrum moves groups away from the older project-centric model toward a continuous application/product development model. There is no longer a project with a beginning, middle, and end. And hence no traditional project manager. Rather, there is simply a stable Product Owner and a long-lived self-managing Team that collaborate in an “endless” series of fixed length Sprints, until the product or application is retired. All necessary “project” management work is handled by the Team and the Product Owner – who is an internal business customer or from Product Management. It is not managed by an IT manager or someone from a Project Management Office.
Scrum can also be used for true projects that are one-time initiatives (rather than work to create or evolve long-lived applications); still, in this case the Team and Product Owner do the project management.

Continu produceren ipv projectmatig werken

English: It shows that agile methods are focus...

Agile methods are focused on different aspects of the software development life-cycle. (Photo credit: Wikipedia)

Magisch is hoe een project gestart en geëindigd wordt, hoe het team wordt samengesteld en wie wat gaat doen met de statusrapportages. Teams die voorheen op release management voor adaptief onderhoud op software zaten en waterval methoden gebruikten, kunnen met Scrum aan de slag. ING doet hiermee ervaring op. Wanneer voor tijdelijke opgaven met beperkingen aan budget en tijd gekozen wordt voor projectmatig werken, heb je de keuze voor bijvoorbeeld Scrum en zoek je naar een passende ophanging in een groter geheel (project, portfolio, programma). Door in Scrum verband wel over projecten te blijven praten en projectmanager actief buiten scope te plaatsen, wordt een te grote broek aangemeten. Ik kom namelijk geen enkele product owner of Scrum Master tegen die genegen en capabel is om “alles dat naar projectmanagement riekt” er even bij te doen.

Bovenstaand citaat serieus nemend zou een positionering in een geïndustrialiseerde systeemontwikkelorganisatie beter passen. Een geolied team, weinig verschillende rollen, kortcyclisch ontwikkelen en opleveren. Geheel passend bij de Lean Production System wortels van Scrum: een op JIT en pull-mechanismen ingerichte productiestraat van bijvoorbeeld Toyota‘s.

Wendbaar zijn als projectleider

Ervan uitgaand, dat je projectmanagement nog steeds als vakgebied omarmt en geen ambities hebt om teamleider op een lijnafdeling te worden, is onderstaande functieomschrijving die Derek Huether eind mei op z’n weblog postte, wel een mooie.

Agile project leader

Summary: Leadership of technology-focused projects and teams relying on Agile values and principles.  This position assumes the role of ScrumMaster, Kanban Lead, and/or Project Manager depending on the work at hand. The focus of this position is on delivering value over meeting constraints, leading the team over managing tasks, and adapting to change over conforming to plans.
Essential Duties and Responsibilities:

  1.  In the Project Manager role, leads complex initiatives across multiple functions and teams by planning, directing, and coordinating to the project objectives with consideration for risk.
  2. In the ScrumMaster role, facilitates the Scrum process of planning, daily stand-ups, reviews, and retrospectives with team and Product Owner and proactively removes impediments to progress.
  3. In the Kanban Lead role, facilitates the Kanban process with team and stakeholders and proactively removes impediments to progress.
  4. Leads and contributes to the decision making process and facilitates conflict resolution.
  5. Embraces, coaches, and evangelizes Agile values and principles across the organization and in the community.
  6. Defines and refines Agile metrics to understand team performance.
  7. Works with management and other Agile Project Leaders to continually identify and implement organization-wide process improvements
  8. Performs related work and additional duties as needed or required.