Neem maar van mij aan dat ik de waarheid vertel

In de kerk of gemeente verwacht je in een preek of overdenking de waarheid te horen. Als Jezus Christus centraal staat, is diens claim “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Johannes 14 vers 6) een garantie tegen leugentjes om bestwil, of niet? Het bekende hoofdstuk over de liefde, 1 Corinthiërs 13 stelt in verzen 8-9:

“De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.”

Blij verrast was ik met de formulering van de Protestantse Gemeente in Alkmaar, wijkgemeente West:

“Wij pretenderen dat het belangrijk is te zoeken naar waarheid, wijsheid en liefde. Wij zeggen dat de bron daarvan buiten onszelf gevonden kan worden in God wiens Geest ook in ons is. Wij zijn ons bewust dat deze God ons denken te boven gaat en dat al ons spreken over God daarom voorlopig is en onvolledig blijft. Maar dat weerhoudt ons niet om wát we gevonden hebben ook te víeren.”

Het gedoe deze week in het Nederlands Dagblad, het dankbaar oppikken door reageerders op Goedgelovig.nl en  Cip.nl rond de eindtijdstudies van Frank Ouweneel uit Emmen (hij spreekt ook 1-2 keer per jaar in onze gemeente, steevast over dit onderwerp) en de stellingnamen, daarin, geven vooral aan dat bovenstaande bescheidenheid nog geen kerncompetentie is.

  • Frank Ouweneel op Cip.nl: “Wij staan voor 100% achter de inhoud van al onze Eindtijd-Bijbelstudies ‘Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld’. Genoemde Eindtijd-Bijbelstudies vinden sinds 2001 jaarlijks plaats in de periode december tot en met maart, op circa 40 locaties in Nederland. Daarnaast komt de studie via dvd’s terecht in talloze huiskamers en zalen in binnen- en buitenland. Tienduizenden zijn zodoende met de Bijbelse boodschap in aanraking gekomen en vele niet-christenen en christenen hebben daardoor Jezus Christus gevonden. Het verwondert ons dan ook niet dat de satan al jaren probeert aan deze bediening een einde te maken.”
  • Frank Ouweneel op Goedgelovig.nl: “Aangezien ik mij reeds vele jaren als Bijbelleraar door God geroepen weet en mijn onderwijs derhalve onbesproken dient te zijn, is mijn enige drijfveer tijd te besteden aan het becommentariëren van het ‘rapport’: mijn konsekwente voornemen nooit te accepteren dat mijn toehoorders mij op enigerlei wijze als leugenaar of misleider bestempelen.”


Eigen verantwoordelijkheid
Het is lastig luisteren naar een preek van pak ‘m beet 45 minuten, zeker die met een behoorlijke informatiedichtheid, en parallel bronnenonderzoek doen. Weinigen zullen naar afloop van een preek de opname opvragen en terdege checks doen. Eerder deden Simon Streuper en Geloofinuitvoering het, nu Wilbert van den Esker en Gerald Wagenaar (html/video, pdf). Als dan blijkt dat je het bij het verkeerde eind hebt (gehad), siert het dat toe te geven. Het boek Openbaringen van Johannes of eschatologie is géén onderwerp voor pasgelovigen en zeker niet één met maar één uitleg.

“De tijd zal het leren.” gaat slechts gedeeltelijk op. Hal Lindsey‘s eindtijd profetieën met vooral veel kernoorlogen tussen west en oost met een horror scenario in Israël kwamen niet uit. De planeet Aarde is er nog.

In projectmanagement is “Assumption is the mother of all fuck-ups” een gevleugelde spreuk. In een plan van aanpak horen eigenlijk geen aannames (meer) te staan. Die toets je. Risico’s dat je aannames niet kloppen, zijn anders direct je deel, en daarvoor mag je dan weer maatregelen treffen. Voorkomen is beter dan genezen.

Met een aantal anderen volg ik in de gemeente een basistraining preekvaardigheid. In het Kerygma lesmateriaal Verkondiging en onderwijs is er veel aandacht voor de verantwoordelijkheid die je als (s)preker draagt rondom bronnenonderzoek, communicatie, zelfonderzoek, motivatie e.d. Niets om af te schuiven op een ander, laat staan de duivel. Neem dat maar van me aan.

Lees ook andere serieuze inhakers: