Lou Evers & Jansje Stodel – Jodendom in de praktijk

Lou Evers (1927) is oud-rector van de Joodse scholen-gemeenschap Maimonides in Amsterdam en oud-secretares van het OJEC, overlegorgaan voor joden en christenen. Als docent Jodendomskennis hij verbonden aan diverse leerhuizen. Jansje Stodel was voorzitter van en nog altijd actief betrokken bij diverse Joodse (vrouwen)organisaties. Samen een duo, dat erg goed in staat is het Joodse leven helder uit te leggen. Nu eens niet een inleiding vanuit christelijk perspectief, doorspekt met heenwijzingen naar het Nieuwe Testament, vervulde profetieën of alleen de spreekwoordelijke krenten uit de pap (doorgaans een selectie van de feestelijkheden, de indeling van het Oude Testament en wat geschiedenisles). Evers & Stodel geven in Jodendom in de praktijk – een heldere inleiding uitleg over de 613 mitswot (voorschriften), de spijswetten (wat is kosjer en waarom wel/niet?), tekens aan het lichaam en huis, de geloofsbelijdenis Sj’ema, het achttiengebed en het opzeggen van het kaddiesj. In het tweede deel staan de hoogte- en dieptepunten van het persoonlijke leven centraal: van besnijdenis (briet mila), lossing van de eerstgeborene (pidjon ha’ben) en religieuze meerderjarigheid (bar of bat mitswa), huwelijk(sleven) en echtscheiding, ziekte en genezing en de rituelen rond sterven, begraven en rouwen centraal.

De gebruiken thuis en in de sjoel rond de Sjabbat, de feestdagen in de maand tisjri (september en oktober), Pesach (Joods Pasen) en Sjawoe’ot (Wekenfeest) en de overige feest- en gedenkdagen zoals Poerium en Chanoeka (Inwijdingsfeest) staan in de volgende 4 hoofdstukken in de spotlights. De schrijvers staan uiteraard stil bij de vijf boeken van Mozes (Tora), de rest van de Tenach (het Joodse Oude Testament), maar ook boeken als de Misjna, Talmoed, Zohar en Midrasj komen voorbij. En ja, er is geschiedenisles; gekozen is voor een vogelvlucht door 2.000 jaar na-Bijbelse geschiedenis. Wil je meer geschiedenis van het Joodse volk lezen, raad ik Chaim Potoks Omzwervingen aan. Ook erg verhelderend is het overzicht van stromingen in het Jodendom (de ene Jood is de andere niet), plus (Nederlandse) organisaties en -structuren. Het schrijversduo maakt de titel meer dan waar. Waar ik als christen door opvoeding, 3 reizen naar Israël, vele boeken van joodse schrijvers en kranten als Jerusalem Post, al bovengemiddelde voorinformatie had, heb ik weer zeer veel bijgeleerd.